ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  (อ่าน 1983 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1190/2560  รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนาผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่  19 – 21  พฤษภาคม  2560  ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  ริเวอร์ไซต์  รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/#!CNRlUYyQ!x7zSLsMkaQYWLcvi_r_CG3KX_uBrtFMJWlKC93ljiR8

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1184/2560  นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 6/2560  ระหว่างวันที่  19 – 21  พฤษภาคม  2560  ณ  สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1173/2560  นายปรีชา  ไชยโย  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์งานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 16 - 17  พฤษภาคม  2560  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพมหานคร

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1210/2560  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2560  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1194/2560  ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  ไปราชการเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมทางวิชาการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระหว่างวันที่  18 – 19  พฤษภาคม  2560  ณ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  กรุงเทพฯ
https://mega.nz/#!KZRjyQrK!snvJo9gHyvgIcGzrKKQmyeo6GOXmyaIKJoKx4cqtU4U

6.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1198/2560  ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์  เสาสีนาด  ไปราชการเพื่อฝึกทบทวนผู้กำกับนึกศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  19  พฤษภาคม  2560  ณ  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  32
https://mega.nz/#!6NoXzaBL!UmBbT8bwt7WnTIYvEOISGTZNWK5IgnhWz03mA3Fp99I

7.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1199/2560  นายนฤพล  จิกยอง และคณะ  ไปราชการ ในวันที่ 22  พฤษภาคม  2560  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
https://mega.nz/#!HdAwibLZ!gakwZkRitY6Woc61wGhKHyHJZ-65DIzV4Gy5hLebguI

คณะวิทยาการจัดการ

1.    คำสั่งไปราชการเลขที่  0153/2560  อาจารย์พรนภา  บุญนำมา  ไปราชการเพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีบัณฑิตและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลงานดุษฎีนิพนธ์  ระหว่างวันที่  15 – 16  พฤษภาคม  2560  ณ  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  ศาลายา  กรุงเทพฯ

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  0152/2560  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดโครงการไกด์เยาวชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่  29  พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2560  ณ  วัดปงสนุก  จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!XdgmAaaZ!aRIcxQd7mjzIlsQCXQrB83lEBQzDvyx8L3VIDBo7IFU

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่  0150/2560  ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา  และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่  20 – 21  พฤษภาคม  2560  ณ  โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/#!DYpiXQzI!UqZJlxTifO3HFWu3ETFTgmKozwhY6aKYPo-sKkfa3SA

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่  0148/2560  รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม  ระหว่างวันที่  13 – 14  พฤษภาคม  2560  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!zABmhAwJ!C15rc2dfqGxQ_LfAV4N3ShpC-0insuiOLE5hPFY6b1o

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่  0149/2560  รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  2/2560  พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่  11  พฤษภาคม  2560  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
https://mega.nz/#!CYInhJIY!3tE6Dez8ewkmiahZpiz1PCNL_XIy8t1DAfdz4WfKFDw

6.   คำสั่งไปราชการเลขที่  0146/2560  ผศ.ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน  ไปราชการเพื่อดำเนินการเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจรและการขนส่ง  การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  พฤษภาคม  2560  ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!qdhzBART!U7tlhxuXUST4glcP5Fk0TSzpCbQuC4BDYs9kil3ez9Q

7.   คำสั่งไปราชการเลขที่  0147/2560  อาจารย์พิชญา  เพิ่มไทย  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน  ระหว่างวันที่  28 – 31  พฤษภาคม  2560  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
https://mega.nz/#!jMQBhASI!uxp7STM9DZlic417yyh9IDd6qSwmKUzhf4-ZbpbP7Wc
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2017, 08:32:35 am โดย Pr_hom »