ผู้เขียน หัวข้อ: กฤตภาคข่าวประจำปี 2557 เดือนสิงหาคม สัปดาห์ที่ 2  (อ่าน 2400 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
1.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพิ่มเติม
https://mega.co.nz/#!2MJwyKhA!oyADCiAmAUA57SkN_PP2ORCqX2ihiq2f_CyWgXVjDr4

2.  นสพ.ลำปางทูเดย์  เข้ารับการตรวจประเมิน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งว่า  เมื่อวันที่  30  กรกฎคม  2557  ที่ผ่านมา
https://mega.co.nz/#!yNgDQBaA!Zo07FyDQ54Pio24Wh4dIEUmcHmcdZ9TFsYu0a6GacnA

3.  นสพ.ลำปางทูเดย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  23  กรกฎคม  2557  ที่ผ่านมา
https://mega.co.nz/#!DEZC2TiL!L8UxzRdESEbkGBZbPF5zR5cx7gF9P-CZSM2S9juHt_U

4.  นสพ.ลำปางทูเดย์  วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง  14-15  สิงหาคม  2557
https://mega.co.nz/#!ONpEBQoS!LCvnKtYaXxpRsoaiZ1_R_NQfEpVxM5hctr2D4PNep20

5.  นสพ.ลำปางทูเดย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ลป.จัดเสวนาส.ธรรมยศ  ปัญญาชมชาวลำปาง...คนดีที่ถูกลืม
https://mega.co.nz/#!ORpCjYqB!K6g90_Xu22zGFGE8XZWdUojNCv9z0-FS0xUrYUgGFm0

6.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งว่า  ระหว่างวันที่  30-31  กรกฎคม  2557  ที่ผ่านมา
https://mega.co.nz/#!CAgUVJbZ!K1UHMFKCE_QUUlRjxLe1JKM0cXU0rKMXEh3BOjGaMwI

7.  นสพ.ลานนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มร.ลป.  แจ้ง  ศูนย์คอมพิวเตอร์   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  2557  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เมื่อวันที่  30-31  กรกฎคม  2557  ที่ผ่านมา
https://mega.co.nz/#!KBYBzL4C!wzGIU6CLzlfiNAKwCzedMs5NMsX5QfuEq3Wjl1a6Om4

8.  นสพ.ลานนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  23  กรกฎคม  2557  ที่ผ่านมา
https://mega.co.nz/#!KR52UCoQ!_aIq9vEOANXRM00pZxBR5S4SgFcNSy2RJKhTXvZ6Jls

9.  นสพ.แมงมุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิขาการบัญชี  ปีการศึกษา  2557
https://mega.co.nz/#!yZ43hL6S!uiN051k2hHsgUvQo5Q8SRW4M5gmWHMVcILw068qsXFo

10.  นสพ.แมงมุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ม.ราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย  ปัทมา  กฤษณรักษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรม  อุรวรรณ  อุ่นแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน  ร่วมแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนารูปแบบเขรามิกตามวิถีล้านนาเพื่อสร้าวตลาดใหม่  เดินหน้าต่อยอดออกแบบเพิ่มศักยภาพการผลิต  ณ  อาคารศูนย์วัฒนธรรม  ม.ราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!7RoxTIIb!K0DpiIL7aKVCvC6l719Ql-S9RcLtAoHk6OD14wwoSAY

11.  นสพ.เมืองรถม้า  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จัดการอบรมพัฒนาความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่  เมื่อวันที่  ๓๐-๓๑  ก.ค.  ๕๗
https://mega.co.nz/#!eUQ3GShJ!nDPtZq84kTibSmi9tRbf1N6bcfMYj2CYzqB9KNnmlgk

12.  นสพ.ลำปางนิวส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ต้องรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!6QIQnKSZ!AgVttpIG0hmW_Rmm9BSmxgteD8P89RUH2xHrZ2DP1Us

13.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ศูนย์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมกับ  บริษัท  OMRON  ELECTRONICS  CO.,LTD.  ได้จัดโครงการอบรม  แก่บุคลากรทางการศึกษา  ในหลักสูตรการเรียนรู้การควบคุมเซอร์  โวมอเตอร์ด้วย  PLC  ระหว่างวันที่  14-15  สิงหาคม  2557  เวลา  08.00  น.
https://mega.co.nz/#!WV52SBiR!jvMJoWt18JD4MEPjiR7Z3AtcyBscK6JBhAtoi5DgxSw

14.  นสพ.เมืองรถม้า   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่ 
https://mega.co.nz/#!rVoVSbwT!Dkwdm2PetAS6-qskey-vhSyXD13vm7VqhSieTY372SA

15.  นสพ.เมืองรถม้า  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เข้ารับการการตรวจติดตามเพื่อการรับรองมาตรฐานISO  ๙๐๐๑:๒๐๐๘  โดยได้รับเกียรติจากคุณณฐวรรธน์  เบญจธนะฉัตร์เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ  ISO  ๙๐๐๑:๒๐๐๘  ประจำปี  ๒๕๕๗  จากบริษัท  ยูไนเต็ด  รีจีสต้า  ออฟ  ซิสเท็มส์(ประเทศไทย)  จำกัด  เมื่อ  ๓๐  ส.ค.  ๕๗
https://mega.co.nz/#!zUIHkIwL!idWPcOQ0qweYtibKzcMxEVnp9kv5tEIFwTECoczY_9M

16.  นสพ.ข่าวเด็ด  ขบวนแห่เทียนพรรษาม.ราชภัฏลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯจัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา  พร้อมข่าวสารอาหารแห้งและถวายผ้าอาบน้ำฝน  พระพุทธพิทยาจารย์  ณ  ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ (สวนสามสอ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เมื่อวันที่  9  กรกฎคม  2557 
https://mega.co.nz/#!DBZD1ajI!QqztvGbV7mr_rRKRRmagd4ZsuiARrHXzUJw77czHfcY

17.  นสพ.ข่าวเด็ด  กิจกรรม  คนลำปางฮักกั๋นแต๋หนา  มวลประชา  ปากั๋น  ปั่นรถถีบ
https://mega.co.nz/#!7cAX0C6K!DaNwevtN0zR_opsnyL5weDVhF4Ct-s4C_wPEn_sU6BI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2014, 09:37:28 am โดย Pr_hom »