การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

มร.ลป แจ้ง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

เรื่อง  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
 - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
    ด้วยนักศึกษาภาคปกติ รหัส  ๕๐….(หลักสูตร ๓ ปีครึ่ง) นักศึกษาภาค กศ.บป.(ลำปาง) รุ่น ๒๑, กศ.บป.(ลำพูน) รุ่น ๗สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม ๒,๓ รหัส ๕๒…..  ระดับปริญญาตรี  และนักศึกษาตกค้าง สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ดังนั้น     จึงขอให้นักศึกษาปกติ  นักศึกษาภาค กศ.บป. และนักศึกษาตกค้าง ที่จะสำเร็จการศึกษาดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2525

wtulite:
ขอบคุณสำหรับการแจ้งค่ะ

darkmany:
รับทราบครับ

Gclub_:
ขอบคุณค่ะ  ;D

Gclub_IV:
thank  ;D

--------------------------------------------------------

Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version