ผู้เขียน หัวข้อ: กฤตภาคข่าวประจำปี 2557 เดือนกรกฎาคม สัปดาห์ที่ 2  (อ่าน 2418 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
1.  นสพ.เมืองรภม้า  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.  และดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยทีมงาน  ร่วมกิจกรรม การจัดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้สร้างสุข  Happy  Workplace  ภาคเหนือ  จังหวัดลำพูน
https://mega.co.nz/#!mZAWBCTA!dTGHQAB661RIHtxw2za89kFzsm2gDkHy3iDq16KEekQ

2.  นสพ.เมืองรถม้า  การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านการศึกษาท่ัวไป
https://mega.co.nz/#!bJBS0QoA!3XXR53Mtl1PiI9IYWLvv3zUlkhrkwG307h0G7Gt6-P4

3.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ลป.  ขอชเิญร่วม  "โครงการ  อบรมภาษาล้านนาเครั้งที่  4"
https://mega.co.nz/#!TEZywT6S!_6d5a11inoZ4jghP-FsjPHxtuNY4JzhINfeuzeLSOrM

4.  นสพ.เมืองรถม้า  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โดยมีคุณชวนพิศ  เต็งอำนวย  ข้าราชการบำนาญ  คุณลัดดาชูชาติ  นักจดหมายเหตุชำนาญการ  และคณะกรรมการได้มาสำรวจข้อมูลจดหมายเหตุมรดกบุคคลเครือข่ายภาคเหนือ  ได้รับการจารึกโลหะภาพและเอกสารสำคัญ  จดหมายเหตุ  จาก  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.
https://mega.co.nz/#!HYQj0ZCI!9ILj5u0itZm2MOwXmGYinDHWckA4HJEXSvRPykV24L0

5.  นสพ.เมืองรถม้า  คัดเลือก....มร.ลป.โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.  เตรียมตัวฝึกซ้อมอาจารย์และบุคลากรคัดเลือกตัวแทนผู้ขานชื่อบัณฑิต
https://mega.co.nz/#!SRAnUYqS!5Y-No76qt18rW8cshrEYxsJ48ChA4I4-jiy7hek89Pg

6.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  เข้าร่วมการรับฟังบรรยายในหัวข้อ "ภาาาไทยถิ่นวนวรรณกรรมพื้นบ้าน"
https://mega.co.nz/#!HRpjWbgb!3fnK1pr6N2O6rOo1pyLD6vvY1CpKRF5aDBKDT2i0nuA

7.  นสพ.เอกราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมขบวนแห่เปิดงาน "ลำไยไมย  ลำไยลำพูน  อละคืนความสุขให้ประชาชน"
https://mega.co.nz/#!rUwHALzQ!PB6al7Ea07K87sffHnGWLseDdWTcb4Ux4lPzScgL6Fg

8.  นสพ.เอกราช  มอบประกาศเกียรติคุณ  นักศึกษาต้นแบบความดีระดับอุดมศึกษา
https://mega.co.nz/#!iV4CjZwC!djkH8zMJIf8fR2S2-M6kqJJhReN0szfpeJ8so_69_DQ

9.  นสพ.เมืองรถม้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดการประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรายภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศครั้งที่  6
https://mega.co.nz/#!uNIWARBY!8OweNUpZPVeK8KzhFOPJz63KVjn89kGQgVUMxyqn2l4

10.  นสพ.เมืองรถม้า  นางพชรพร  แก้วประเสริฐ  หน.บริหารงานท่ัวไป  เป็นตัวแทนมอบเช็คเงินสดแก่ผู้ปกครองนักศึกษา  เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
https://mega.co.nz/#!KUwAkJbK!HzQm2m77Pt73uMbfH8iOs629cOhESyO09Gz8H2gpaCw

11.  นสพ.เมืองรถม้า  ขอเชิญศิษย์เก่า  คณาจารย์  นักศึกษาร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาาาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  2557  และในวาระ  100  ปี  ชาตกาลของ  ส.ธรรมยศ ในหัวข้อ "ส.ธรรมยศ  ปัญญาชนชาวลำปาง.....คนดีที่ถูกลืม"
https://mega.co.nz/#!LNIDVTLT!8R4byVUwheB6mzOohw-K4BEfhHtOA8kbo0NRl_2NU7E

12.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  มอบจารึกโลหะภาพและเอกสารสำคัญ
https://mega.co.nz/#!OcZHkR4A!FSCSXPLuN_Tf8mhNW2OnXwlvYuy0w_zBTVAsWc9CIfM

13.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
https://mega.co.nz/#!XQgUgDhZ!MN8ukHMISG2tNYCHt3NA2tOu4xTA8__FSXCStrcXues

14.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  การศึกษาระดับนานาชาติด้านการศึกษาทั่วไป
https://mega.co.nz/#!aBgAELyQ!qGXMwoJrx9GT4fapYtS1_sATpyEMmzX2-I3saVJyxqk

15.  นสพ.เมืองรถท้า  หน่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  โดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม  มร.ลป.  ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง  จัดเวทีเสวนา  "การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง"
https://mega.co.nz/#!DBIWnSbQ!fHp-PBfDGRPVbYo_Z5tNfG1dLxWsxiZqxImAKEMgymc

16.  นสพ.แมงมุม  ประชุมเครือข่ายนักศึกษามร.ลป.และม.เทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศครั้งที่  6
https://mega.co.nz/#!7UIgmI6C!7Sv-qfI9oGRFVaZOv6xWOijBFnZfDdOAcJBVS0mn4rc

17.  นสพ.แมงมุม  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็กโดยการบิดลูกโป่ง
https://mega.co.nz/#!TdQX3aRA!s6erL6wldc1b1fmx4P1YyOICHRC-NRub9R-1I-O1ci0

18.  นสพ.เมืองรถม้า  รศ.สุธีกานต์  โสติกุล อาจารย์สาขาพืชศาสตร์  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  เจ้าร่วมฟังการบรรยาพิเศษ"การศึกษาในศตวรรษใหม่สู่  AEC  โดยคุณดำรง  พุฒตาล
https://mega.co.nz/#!3UZCDa6T!2VwVVF1a5aHr1oZqlklceHDTrbw36Wnq_keetVpm5ns