การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปติ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปติ ภาคเรียนที่ 1/55
  ด้วยนักศึกษาภาคปกติ รหัส…52 (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาตกค้าง สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวปฏิบัติดังรายละเอียดที่แนบมานี้
 
รายละเอียดแนวปฏิบัติ
 คลิกที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=8035

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version