การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียน) ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ในเวลาราชการเท่านั้น
 
หมายเหตุ ***แจ้งนักศึกษาที่มาขอรับฐานฐานแต่งกายให้เรียบร้อย**
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7828

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version