ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นางสาวปัทมา  อภิชัย  ไปราชการเพื่อทำงานวิจัย  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2555  ณ  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมสัมมนากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ  2555 
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555  ณ  ศูนย์การประชุมแก่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ
3.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
4.   อ.สำเริง  กระฉอกนอก  อ.ธีรภรณ์  พรหมอนันต์  , นายสุธี  สุขดี  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานโครงการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 
เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2555  ณ  หมู่บ้านนาเดา  เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  อ.เสริมงาม  จ.ลำปาง
5.   อ.ละมาย  จันทะขาว  ไปราชการ  ณ  โรงพยาบาลลำพูน  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2555
6.   นางสาวคุณวันพรรษา  พูลสงค์  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปราชการ เรื่อง  เดินทางไปรับอาจารย์มหาวิทยาลับเฉินตู  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2555

     

Gclub_II:
รับทราบค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version