Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ใช้บริการยืม NetBook

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ใช้บริการยืม NetBook คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า  บัดนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมที่จะให้คณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและประสงค์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน  สามารถยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของทางศูนย์ได้แล้ว ทั้งนี้ศูนย์จะพิจารณาให้สำหรับคณาจารย์ที่เป็นพนักงานของทางมหาวิทยาลัยสายการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน    โดยคณาจารย์ทุกท่าน สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มยืม Netbookคอมพิวเตอร์  ได้ ที่เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์  ชั้น 1  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ   โปรดศึกษารายละเอียด  เงื่อนไขในการยืมให้เข้าใจ  เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารตามเงื่อนไข ให้ทางศูนย์พิจารณาต่อไป

** หมายเหตุ**   คณาจารย์สายการสอน ที่เป็นพนักงานของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะมีสิทธิยืม NetBook ได้ในช่วงแรกนี้

cocore:
ขอบใจมากๆนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version