สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวข้อ

<< < (4/8) > >>

[1] บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555 ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการฯ

[2] ศูนย์คอมฯ แจ้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำป​างที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้

[3] ศูนย์คอมฯแจ้งประชาสัมพันธ์ห้องบริการผลงานวิชาการและงานวิจัยและบริการยืม Netbook

[4] สอบถามวิธีการอัพ aspx ขึ้นโฮสคับ

[5] ศูนย์คอมฯ แจ้งกำหนดการอบรมนักศึกษา หลักสูตร Internet เพื่อการศึกษา ประจำปี 2554

[6] ศูนย์คอมฯ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อสร้างรายได้ ประจำปี 2554

[7] อยากทราบ ว่า ทำไมช่วงนี้ Internet ของมหาลัย มัน ช้า จัง ครับ หลุด บ่อย

[8] ขอเชิญร่วมงาน "ราชภัฏไอทีแฟร์ ครั้งที่ 6 10-12 มิถุนายน 2554

[9] ศูนย์คอมแจ้ง เปิดการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ (Exit Exam) ภาคเรียนที่ 2/54 ฟ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version