ผู้เขียน หัวข้อ: กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน  (อ่าน 5490 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน


               นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่า     กองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จัดโครงการค่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ในวันที่ ๑-๒  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา  อำเภอเกาะคา    จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น.  โดยมีพระครูสุนทร  ชัยมงคล (พระเบิร์ด) เป็นเจ้าอาวาส-ครูใหญ่โรงเรียนฯ  และพระวิทยากร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา   อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้นำนักศึกษา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสาแก่นักศึกษาตามจุดเน้นอัตลักษณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ผู้ร่วมโครงการ เป็นผู้นำนักศึกษาภาคปกติ จากองค์การบริหารนักศึกษา  โดยการนำของนางสาวสุวิมล  ทองนา  นายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ และตัวแทนเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  กว่า ๖๐ คน
             ทางด้านคุณบุญรักษา  ปัญญายืน   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   เจ้าของโครงการฯ  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมการออกค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบท ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น ๒ วัน  ในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาดังนี้  วันแรกเป็นการพัฒนาโรงเรียน โดยการแบ่งกลุ่มการทำงานตามจุดต่างๆ บริเวณโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา โดยปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วโรงเรียน  อาคารเรียนต่างๆ   ในวันที่ ๒  ทำงานพัฒนาต่อ และส่งมอบงานให้กับโรงเรียน โดยมีพระครูสุนทร ชัยมงคล รับมอบผลงานการพัฒนาโรงเรียนพร้อมบันทึกภาพร่วมกัน   
        “ หลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษา จะมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา   นักศึกษามีจิตสำนึกต่อสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้นำนักศึกษา และมีคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา ตามจุดเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”  เจ้าของโครงการอาสาพัฒนาค่ายผู้นำนักศึกษา กล่าวตอนท้าย    

                                      ----------------------------------- 

                                                                          งาน ปชส.กพน.มร.ลป. – ข่าว

กำหนดการ “โครงการค่ายผู้นำอาสาพัฒนา”
ระหว่างวันที่ 1 – 2  กันยายน  2555
ณ  โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กันยายน 2555
      เวลา              
07.30 - 08.00  น.     ลงทะเบียนขึ้นรถ ณ บริเวณลานจอดรถ ข้างตึกกองพัฒนานักศึกษา
08.00 – 08.30 น.   ออกเดินทาง  ถึงโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
08.30 – 09.20 น.   แบ่งกลุ่มทำงานตามจุดต่างๆ  ประกอบด้วย 
1. รั้วโรงเรียน      จำนวน  2 กลุ่ม
2. อาคารเรียน 1   จำนวน 2 กลุ่ม
3. อาคารเรียน 2  -  ชั้นล่าง  จำนวน  3 กลุ่ม
  - ชั้นบน    จำนวน  3 กลุ่ม         
09.20 – 12.00 น.   แต่ละกลุ่มแยกย้ายกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน
13.00 – 16.00 น.   ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
16.00 – 17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  นัดหมายเวลาในวันต่อไป
17.00 – 17.30 น    ออกเดินทาง  ถึงมหาวิทยาลัยด้วยความปลอดภัย

วันที่ 1 กันยายน 2555
      เวลา              
07.30 - 08.00  น.     ลงทะเบียนขึ้นรถ ณ บริเวณลานจอดรถ ข้างตึกกองพัฒนานักศึกษา
08.00 – 08.30 น.   ออกเดินทาง  ถึงโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
08.30 – 12.00 น.   แต่ละกลุ่มดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน
13.00 – 16.00 น.   ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
16.30 – 17.00 น.   ส่งมอบงาน  และปิดค่าย  โดย พระครูสุนทร ชัยมงคล 
         และถ่ายภาพร่วมกัน
17.00 – 17.30 น    ออกเดินทาง  ถึงมหาวิทยาลัยด้วยความปลอดภัย
         เสร็จสิ้นกิจกรรม

.........................................................................................

**หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


   


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2012, 09:43:23 am โดย พชรพร แก้วประเสริฐ »