ผู้เขียน หัวข้อ: ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %  (อ่าน 5764 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
      ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %  ในวันเสาร์ที่ ๒๕  สิงหาคม นี้

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง   สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต ๑๐ ลำปาง    บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดลำปาง   ร่วมกันจัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์   โดยกำหนดรณรงค์ให้มีการณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  ข่วงนคร  แยกหอนาฬิกา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร ) เป็นประธาน    โดยขบวนรถจักรยานยนต์โดยการนำของกลุ่มบิ๊กไบ้ท , กลุ่มผู้นำนักศึกษา และกลุ่มขบวนรถประขาสัมพันธ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต ๑๐  รณรงค์ขับขี่ไปตามถนนรอบเมืองลำปางและสิ้นสุด    ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เพื่อประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค  ที่หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น.   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้มากยิ่งขึ้น  ให้รณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อไม่สวมหมวกกันน๊อค  อีกทั้งเป็นการรณรงค์ ให้การสวมใส่หมวกนิรภัยได้ถึง ๑๐๐ %   กำหนดการเปิดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและการรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2555   เวลา 08.00 น. -12.00 น. ณ  ข่วงนคร ( 5 แยกหอนาฬิกา) อ.เมือง จ.ลำปาง และหอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
------------------------------------
08.00 น.            -  คณะผู้บริหาร  นักศึกษา  บุคลากร  กลุ่มบิ๊กไบ้ท  แขกผู้มีเกียรติ รวมกัน ณ บริเวณข่วงนคร   
                          5 แยกหอนาฬิกา   อ.เมือง   จ.ลำปาง
08.30 น.            -  นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ประธานพิธี เดินทางมาถึง
                          บริเวณพิธี  ณ  ข่วงนคร  5  แยกหอนาฬิกา (บริเวณลานน้ำพุ)                     
                         -เปิดเพลงมหาฤกษ์ แสดงถึงประธานมาถึง / ต้อนรับประธาน
                         -เชิญประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ขึ้นบนเวทีประจำโพเดี่ยม
                         -เชิญผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา(นายบรรจง สมศรี)  กล่าวรายงาน 
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร)  กล่าวเปิดงาน
-ประธานปล่อยขบวนรถ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยวิ่งไปตามถนนรอบเมืองลำปาง และมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-ขบวนรถบิ๊กไบ้ท ลำปาง   ขบวนรถนักศึกษา   ขบวนรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 10 ลำปาง   มาถึงหน้าหอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
09.30 น.              –อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เล็ก แสงมีอานุภาพ) ประธานพิธี
                          เดินทางมาถึงหอประชุมจันทน์ผา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษา  แขกผู้มีเกียรติ
                         -พระสงฆ์ จำนวน  5  รูป  กล่าวสังโมทนียกฐา และถวายสังฆทาน  ปัจจัยไทยธรรม
                         -ผู้ร่วมพิธีรับศีล และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
                        - พิธีถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค


                   -ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อธิการบดี รับมอบ)
                   -ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(อธิการบดี  รับมอบ)
                  -ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 10 ลำปาง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อธิการบดี  รับมอบ)
                  -ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดลำปาง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (อธิการบดี  รับมอบ)
                  - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(นายประเสริฐ  รัตนไพศาลศรี)  มอบเงินสมทบทุนโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อธิการบดี  รับมอบ)
                   -นายมาลีราช  ปาเต็ล  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(กรรมการบริหารบริษัทไอทีซี อินเตอร์คัท ลำปาง)  มอบเงินสนับสนุนโครงการหมวกกันน๊อคให้กับมหาวิทยาลัยฯ (  อธิการบดี  รับมอบ)
                  - ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ มอบหมวกกันน๊อค ให้กับนักศึกษา และตัวแทนชุมชน
                  - ประธานในพิธี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)  กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการ
                  - บันทึกภาพร่วมกันบริเวณหน้าหอประชุมจันทน์ผา
                  - รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
                  - เสร็จพิธี
                                         --------------------------------------------
                           
หมายเหตุ      กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กำหนดการเปิดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคและการรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
วันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2555   เวลา 08.00 น. -12.00 น. ณ  ข่วงนคร ( 5 แยกหอนาฬิกา) อ.เมือง จ.ลำปาง และหอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
------------------------------------
08.00 น.            -  คณะผู้บริหาร  นักศึกษา  บุคลากร  กลุ่มบิ๊กไบท์  แขกผู้มีเกียรติ รวมกัน ณ บริเวณข่วงนคร   
                          5 แยกหอนาฬิกา   อ.เมือง   จ.ลำปาง
08.30 น.            -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายสุรชัย จงรักษ์) ประธานพิธี เดินทางมาถึง
                          บริเวณพิธี  ณ  ข่วงนคร  5  แยกหอนาฬิกา (บริเวณลานน้ำพุ)                     
                         -เปิดเพลงมหาฤกษ์ แสดงถึงประธานมาถึง / ต้อนรับประธาน
                         -เชิญประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ขึ้นบนเวทีประจำโพเดี่ยม
                         -เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ)  กล่าวรายงาน 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   กล่าวเปิดงาน
 -ประธานปล่อยขบวนรถ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัยวิ่งไปตามถนนรอบเมืองลำปาง และมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-ขบวนรถจักรยานยนต์ขับรณรงค์ มาถึงหน้าหอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
09.30 น.              –อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เล็ก แสงมีอานุภาพ) ประธานพิธี
                          เดินทางมาถึงหอประชุมจันทน์ผา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษา  แขกผู้มีเกียรติ
                         -พระสงฆ์ จำนวน  5  รูป  กล่าวสังโมทนียกฐา และถวายสังฆทาน  ปัจจัยไทยธรรม
                         -ผู้ร่วมพิธีรับศีล และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
                        - พิธีถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค
                   -ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อธิการบดี รับมอบ)
                   -ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(อธิการบดี  รับมอบ)
                  -ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อธิการบดี  รับมอบ)
                  -ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดลำปาง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (อธิการบดี  รับมอบ)
                  - อธิการบดี(ประธาน) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้แก่ ๓  หน่วยงานและประธานกลุ่ม บิ๊กไบท์ จังหวัดลำปาง กลุ่มต่างๆ  ประกอบด้วย กลุ่ม Northern Lampang , กลุ่ม Triple  M  , กลุ่ม Night  Rider กลุ่ม Black List  ,   กลุ่ม Iron  Horse  , กลุ่ม Black Rabbit   และ กลุ่ม Badboy  Lampang
                  - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(นายประเสริฐ  รัตนไพศาลศรี)  มอบเงินสมทบทุนโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อธิการบดี  รับมอบ)                   
                   -นายมาลีราช  ปาเต็ล  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(กรรมการบริหารบริษัทไอทีซี อินเตอร์คัท ลำปาง)  มอบเงินสนับสนุนโครงการหมวกกันน๊อคให้กับมหาวิทยาลัยฯ (  อธิการบดี  รับมอบ)
                  - ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ  มอบเงินสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัย  บนเวที ที่หอประชุมจันทน์ผา
                  - ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ มอบหมวกกันน๊อค ให้กับนักศึกษา และตัวแทนชุมชน บนเวที
                  - ประธานในพิธี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)  กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการ
                  - บันทึกภาพร่วมกันบริเวณหน้าหอประชุมจันทน์ผา
                  - รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน ณ  อาคารกองพัฒนานักศึกษา และอาคารสโมสรข้าราชการ
                    ตามอัธยาศัย
                  - เสร็จพิธี
                                         --------------------------------------------                           
หมายเหตุ      กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หมายเหตุ

กลุ่มขบวนรถบิกไบ้ท จังหวัดลำปาง   ในจังหวัดลำปาง ที่มาร่วมนำขบวนรณรงค์สวมใส่หมวกกันน๊อค
วันที่ 25  สิงหาคม  2555  ประกอบด้วย   กลุ่ม Bad  Man  /  กลุ่ม  Northern  Lampang
กลุ่ม  Tipple  M      /   กลุ่ม  Night  Rider   /   กลุ่ม  Black List    / กลุ่ม  Iron Horse /
กลุ่ม Black  Rabbit    ( ประมาณ  50  คัน )  /  กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมาณ 80  คัน  และรถจักรยานยนต์กลุ่มเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง อีก 10 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ป้องกันสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จำนวน 30 คน และรถนำขบวนอำนวยการจากศูนย์ป้องกันสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จำนวน 1  คัน

หน่วยงานที่สนับสนุนหมวกกันน๊อค ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดลำปาง         จำนวน ........200..........ใบ
2.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง                   จำนวน .........20.............ใบ
3..............................................................................................         จำนวน.............................ใบ
4...     จำนวน.............................ใบ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2012, 09:53:15 am โดย พชรพร แก้วประเสริฐ »