ผู้เขียน หัวข้อ: กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมทักษะแก่นักศึกษา 8สค.  (อ่าน 5663 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
กพน. ม.ราชภัฏลำปาง   ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมทักษะแก่นักศึกษา  มีอาชีพต่างๆที่สนใจกว่า ๒๐ อาชีพ 

          นายบรรจง   สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันพุธที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕     เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปถึงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.   โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง) เป็นประธานเปิดโครงการ   ณ   ลานกิจกรรม  หน้าองค์การบริหารนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า    รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบชีพในอนาคตได้  โดยได้รับสมัครนักศึกษาคณะต่างๆ ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม  ร่วม ๒๐ อาชีพ มีเงินสนับสนุนให้   
     ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กล่าวตอนท้ายว่า  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกระดับชั้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือศิษย์เก่าที่สนใจต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทีดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา  จึงขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมสาธิตและแสดงผลงานในโครงการดังกล่าว   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกันทิมา  แก้วเดียว  เจ้าของโครงการ เบอร์โทร เบอร์โทร ๐๕๔ -๒๓๙๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๓   โทรมือถือ ๐๘๑-๖๗๓-๙๒๗๐   


------------------------------------------------ :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o------------------------------------------------------

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง   ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมโครงการอบรมอาชีพเสริมทักษะแก่นักศึกษา  มีอาชีพต่างๆที่สนใจกว่า ๒๐ อาชีพ 

          นายบรรจง   สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดโครงการการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันพุธที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕     เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปถึงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.   โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง) เป็น ประธานเปิดโครงการ   ณ   ลานกิจกรรม  หน้าองค์การบริหารนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า    รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบชีพในอนาคตได้  โดยได้รับสมัครนักศึกษาคณะต่างๆ ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม  ร่วม ๒๐ อาชีพ มีเงินสนับสนุนให้   
     ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กล่าวตอนท้ายว่า  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกระดับชั้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือศิษย์เก่าที่สนใจต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทีดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา  จึงขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมสาธิตและแสดงผลงานในโครงการดังกล่าว   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกันทิมา  แก้วเดียว  เจ้าของโครงการ เบอร์โทร เบอร์โทร ๐๕๔ -๒๓๙๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๓   โทรมือถือ ๐๘๑-๖๗๓-๙๒๗๐   

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D


                                                                                        พชรพร แก้วประเสริฐ- ข่าว