ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปีของคณะนิติศาสตร์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปีของคณะนิติศาสตร์  ครั้งที่  ๕  เรื่อง " กฏหมายแลการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย"  ในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.  ณ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในวันเวลาดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด    สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ภายในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/news_55/June/scan-250655-1.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version