แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - krekrit

หน้า: [1] 2
1
กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) ชมรมมวย มร.ลป. จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูมวยไทย ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/adxwgAqI#oiXv2dh4qy-APAnL1acVy45_LGvS73l5IxPUk3Cdnjk

02 (เอกราช) จัดกิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากสมุนไพรไทย แก่ชุมชนผู้สูงอายุบ้านกล้วยม่วง
https://mega.nz/file/OEIR0ADD#z7miVMSa8F96iOZCIZ_bt_yTVuI_SBzHukyQxRPBOQ4

03 (เอกราช) สนอ. มร.ลป. รับมอบผลิตภัณฑ์จานใบไม้ จากผู้จัดการตำบล U2T ต.แม่ปุ
https://mega.nz/file/WIJxWaxR#bihudHi4S6lLAeh0OtH0LlVRkHnEXa1D3B-smaGfJ60

04 (เอกราช) มร.ลป. ร่วมมอบของที่ระลึก แด่ผู่เกษียนอายุราชการปี 2564
https://mega.nz/file/fQ5CWKSI#vU3yggc_xAxVADJO1kW-cDzP83Necq4XAPuWgQyRnvg

05 (เอกราช) อธิการบดี มร.ลป. มอโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่ นศ. สาขาวิชาภาษาจีน
https://mega.nz/file/zE5QCazR#vJTI-psaLL6_0sLVKYMl6lEs-wcmjambMbCquDRnpzQ

2
กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) อธิการบดี มร.ลป. ส่งมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563
https://mega.nz/file/3YJDFaJL#_Z1vxMlRDJok26GNCOk8u60e_aF2-5LlCZEGpY59qmc

02 (เอกราช) นศ. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/OQxQkaIZ#CQ7C8p8nCxO79gN280oEZjPzigo-MSQU-nUC69TqBKo

03 (เอกราช) มร.ลป. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัราชภัฏ 8 แห่ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
https://mega.nz/file/HIwClSCI#7-V0HoKy3Y1R0Mndd26RHH65VTd93bqL6yYp1YfebQk

04 (เอกราช) มร.ลป. จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเ็ดเสร็จ และแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/DUxgmYIY#VtC35pWswbFdPSEopbCaHghoLycGr3NnvfTO_-TN5rE

05 (เอกราช) มร.ลป. ลงนาม (MOU) กับ Guiyang Preschool Edication College
https://mega.nz/file/mI4wgQjA#dQVXzPphhLzmReIoLh51cZ_waq08nT3C672ftq54DMk

06 (เอกราช) มร.ลป. รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เข็มที่ 2
https://mega.nz/file/mNY3SQTT#WV5GdpGrS5Cn5fsWnWMxpRUX9UH_InjuYghU1apbz2w

3
กฤตภาคข่าว เดือนตุลาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) มร.ลป. ประชุมหารือการจัดทำสารานุกรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/ac5CFSrD#AQQJGIJaoJSM3uoDQz76rGi9jxv71BLcU38jCI-4gxo

02 (เอกราช) ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มร.ลป. รับโล่ มาตรฐานระดับเงิน ระดับประเทศ ปี 2563 ในโครงการ Green Youth
https://mega.nz/file/TZ4C3QpQ#BrHYMg7b4AUUKxLbd5rCYfgMqvS_wJfYL-4L_UkjpBc

03 (เอกราช) อธิการบดี มร.ลป. ต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่ออวยพรและรับมอบขนมไหว้พระจันทร์เนื่องในวันไหว้พระจันทร์
https://mega.nz/file/jZYV3Y7b#wpO-4woZ0Dai2MGPo0oDUehgOl33sC-6fa3NfUw9Tm4

04 (เอกราช) นศ. มร.ลป. ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ TO BE NUMBER ONE
https://mega.nz/file/DA52EK5J#3iTpLTx_kR40-sGHWFgWG3BfG3trUi2X99kTOjlgxOQ

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

01 (เขลางค์โพส์) สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศย์
https://mega.nz/file/mA4SxQ6T#p5eW4J_UDxEZkvTXhCvjQrl1T_jwyub9ZvlSVN-zZC4

02 (เขลางค์โพสต์) มร.ลป. มอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัคร แก่ นศ.สาขาวิชาภาษาจีน.pdf
https://mega.nz/file/TQhwGI4b#lRp0aoR0XKef9s7_HS7ZGQwmMgzVHeex3m7HJVKuBg8

4
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

01 (เอกราช) มร.ลป. ความรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Starup Maejo-Phrae 2021
https://mega.nz/file/OZwCVShJ#_Y_-S5XF2O3xgBjs-jF0zKPEAa_aREud_Qf8pNYctjI

02 (เอกราช) รร.สาธิต ม.ราชภัฏลำปาง จัดการประชุมอาจารย์และข้าราชการ
https://mega.nz/file/zZoAHaKT#f3Mr98hcH17qie8u6Z8MXNXYjmkOqnPTvm0HXyzw9Rc

03 (เอกราช) มร.ลป. ร่วมบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://mega.nz/file/nB5GiIBZ#LU3gcpMu8JGjQrgx__bnjpdxtkU20G8stVpv1vRPAd4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

01 (เขลางค์โพสต์) รอบรั้วเขลางค์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/fUomUSTb#DjDp6E0iGKDFAwy2MrnlGCSS0fRDfIIWWBR8tHrN1tQ

02 (เขลางค์โพสต์)สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังหัดมร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์
https://mega.nz/file/fdZHCQxB#1_k98yPKr03ftfGJQf8jQK_saLXK9kDqR-Me8yuKhIA

5
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป.ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงาน มุทิตาจิตประจำปีงบประมาณ 64
https://mega.nz/file/zB5m0YQY#mGCVUoHz2P0XIg-yyUYF_Obcr4G9IXRSkk7a0UIIoNE

02 อธิการบดี มร.ลป. พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
https://mega.nz/file/vAx2DSDA#7YijEFA4mLRwsP3iLsRu_FFblm7FoYGXHr9Yn1cJny4

03 มร.ลป. รัการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/DRJzRQrb#wnUxL-xjC5XoA0oaUBthQt0PhU62F64HakQgnIYzhRI

04 มร.ลป. จัดโครงการกิจกรรมพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 2
https://mega.nz/file/nVBFSQKK#8aYqbyIi5IzgyeXZwYvuTQPCaj930csL7aU99ZjZ0eI

05 มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการทำงานด้าน อววน. พัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน
https://mega.nz/file/7EhgRYIL#ZSbYOSL0jNOdIWdYKmCe48JETOSWZltiOP3isF_66eo

6
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและองค์ความรู้นวัตกรรมทางสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แลันวัตกรรมทางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/nZ4UBYjS#hiW33IlHLHp6rzAS24TSnMoaMUQYJbtTIjb3YH9Rjwk

02 U2T มร.ลป. ตำบลวังเงิน มอบความห่วงใยสร้างความปลอดภัยชุมชนป้องกัน COVID-19
https://mega.nz/file/aVgixCCS#wwtEwmt1akwJ7Jo6ipDiJd37gRwuUc46hINK9Z3Yipk

03 U2T ต.ทุ่งฝาย จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำโครงการ
https://mega.nz/file/aJIjwYKB#X_EvLY8O4SuD9vlsAkoJ7ZVqXCvZRT2WJka9PJZEdYw

7
กฤตภาคข่าว เดือนกันยายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 คณธวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์ นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 64
https://mega.nz/file/3IAxWSaK#Q3ZDrAj_OOVkDV9Qki9sh4q7MJCjK0x28eeG1ISElAE

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

01 ทีมงาน U2T มร.ลป. ตำบลนาโป่ง ร่วมกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.นาโป่ง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพงานบริการและสร้างรายได้ให้แก่สตรี
https://mega.nz/file/GdxCAILK#0TTfY92Ag4NeWraDbMUQCIh_OE8ZtOEjUcqB9jAaH_U

02 U2T มร.ลป. ตำบลสมัย จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏบัติการเกียวกับสมุนไพร
https://mega.nz/file/SJoQQCjQ#h77Ry7HfUYzf98RvVnVurSBqkMzDE-fy2bbyWFqLoeE

03 ประชุมคณธกรรมการฝ่ายพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มร.ลป.
https://mega.nz/file/PUhwCYLK#t7xi-gQgBNMxG1gZFrjbLPIDUWPb5KREYDgpAE5dkC0

8
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช

01 ทีมงาน U2T ตำบลนาโป่ง และ อบต.นาโป่ง ร่วมกับชาวบ้านบ้านสันหลวง จักโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
https://mega.nz/file/ndpGQS5a#u8TalgahLPJ3bbGPjnyTeSSFT1wJLu572dw2EpnpfjM

02 มร.ลปร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบรรยายเสวนาออนไลน์นานาชาติ Summer Short Course 2021 Tarlac AgricuLtural University
https://mega.nz/file/3AQDzApT#XmHDnz83wDiiNIK0jIgB_fTkp-S1vzYSuIOeJKVKDBI

03 U2T มร.ลป. ตำบลลี้ จัดกิจตกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชน
https://mega.nz/file/Ddh20CjT#YXnMqw-HemlmpkRqi4RMLvCExOYZizxSqG-2TuFpd6Y

04 คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 64
https://mega.nz/file/aVJjiICa#S8SyNxAXgdPzkWkPtaCFmGvU--2NQPbHgMAt8cotR_4


9
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

01 กพน. มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2564
https://mega.nz/file/WUgUjCya#e4qhw1LpVTOmKyBmet52OX8XTl7w6Jee7Le61YjG3Uc

02 สโมสร นศ. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนครัว
https://mega.nz/file/3UJTBSBK#EZt_EQ3AUjOdB9wck1q_mmjf-yzN7uy_WPlW3cinNrU

03 คณธครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
https://mega.nz/file/KIZDnKgR#FvXp-7pdQVyhLqRnuyQbex9dzqUTgrY2XYbfbyqBR2g

04 กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการประกวดบุคลิกภาพ LPRU SMART PROJECT
https://mega.nz/file/zAgQHAQL#O26mZLDWzY1W6RNkFOTjo_Ztr9pTJVsTXCOLq796GJU

05 มร.ลป. ร่วมประชุมหารือสร้างความเข้าใจ การเตรียมการดูแลนักศึกษา เข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง เฝ้าระวังป้องกัน COVID-19
https://mega.nz/file/HRhAFAwJ#ytZx-flulQFuBnieEzcaA8cQOhmms8NAVmbW7k2MbjA

06 มร.ลป.ลงนาม MOU กับ บ.ซ๊พี ออลล์ จำกัด (มาหาชน)
https://mega.nz/file/zdhwgQLC#FxpKa8Ok3wr-7YUUEA7sQUwNh1S77hGTjRJqC86V3Wg

10
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 กพน. มร.ลป. ร่วมกันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก
https://mega.nz/file/jBRh3KjI#ldHC2m4s5xXYrUg7qHTu0k00zkHr4FqzlJP60iZ4qwI

02 มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
https://mega.nz/file/KIg0FYLD#bU0IYtL-hiLtLLxA4znUHIlhOkDZ-bZjXA5n8GFxPTo

03 อนศ. มร.ลป. เข้าพบอธิการบดี
https://mega.nz/file/aQYjgAxL#-i0ayFNt-Sq28MpGjPIAs4Rn_FNBRgqpWBhjBC9K87c

11
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป.รับการฉีดวัคซีน COVID-19 จากการคัดสัรรโดย อว. รอบแรก 290 คน
https://mega.nz/file/HBhkkI5Z#6fblb-vvUJ2MhP0qO5sAwPI-FJGYbMGJkWEDcWhRwDU

02 คณธะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมจัดนิทัศการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19
https://mega.nz/file/TRpXlaxD#URwDNCXTrBsduyn9Z2jug9nnQR4WWZnvUu-1dRi3BPg

03 รร.สาธิต มร.ลป. รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐฒวัย
https://mega.nz/file/ORwChCwS#6dJofH25W9bYpWSUG1F2cRbTN8ebF1bTXd_WVOI8k6c

04 มร.ลปจัดกิจกรรมออนไลน์ เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา
https://mega.nz/file/CdxiBSqb#hixbp9_Bfnofnv-EecxUZp5WQ2Yio3hy0YB-E06ZvSw

05 มร.ลป.จัดประชุมงบประมาณรายจ่าย เพื่อพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://mega.nz/file/OMpBlQbC#KIGcXTAKdJzVwOql4CjFJXE11oCFKrJLWbVVWoxLXUk

06 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/XYhFwYLY#0qa1nwKHFXg85plS9pFlsgtWvLZ4PSbUPNYkogmRgHs

12
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.ประชุมคณธกรรมการฝ่ายพิธีการ เตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มร.ลป.

https://mega.nz/file/yZwQ1a7C#IbSjjTRfvKqfqeSHqHjcvusI3c1OPz22LS716lrWDzY

13
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขงลางค์นครโพส

1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด -19

https://mega.nz/file/zV5yyLbB#enkaVEk9bYNVeQxNHnDelMGMLIrfhujQ5HJ4IX_3Msk

2.รร.สาธิต มร.ลป. รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
https://mega.nz/file/fQg0yJJS#G6mNQ8oTo28fGdezAyB3TLOS9JwPZT1cnzx9qg9_MvQ

14
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง

https://mega.nz/file/iNpGyaZB#6mKyxBdcsHYuhQXlona2Vgbt0xZW20KAxLev-A5KoS8

2. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง มร.ลป. จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
https://mega.nz/file/fc5kAAxb#P9hDP_q4PANFYfabEHlGm7IENk4jivrMD3X2vsQqong

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมและพัฒนานักการตลาด
https://mega.nz/file/rQxSAAKC#3kfpNW0v1KkTrBCHjr9Wt3B8hxBB5MmZVQknL2VQtlo

15
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จิตอาสาผลิตแอลกอฮอล์และสเปรย์แอกอฮอล์ ป้องกัน COVID 19

https://mega.nz/file/XZ5wWY6b#WmVbNErYOZfNYTKMsYvC7Zhd2edfvGCqf_Ca2_OxR2M

2.อธิการบดี มร.ลป. พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับการฉีกวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19
https://mega.nz/file/LYpSGARB#_II7iW55Mc1HGVRhgVgH8OJ382FAeLYTOZBufzzUMcw

หน้า: [1] 2