Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล => ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 09:41:00 am

หัวข้อ: งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 09:41:00 am
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้างที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียน) ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ในเวลาราชการเท่านั้น
 
หมายเหตุ ***แจ้งนักศึกษาที่มาขอรับฐานฐานแต่งกายให้เรียบร้อย**
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7828