ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRU..New 53

ข่าวประจำเดือน เมษายน 53

(1/1)

phsakong:
ฉบับที่ 13
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew13_29-04_04_53.pdf

ฉบับที่ 14
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 18 เมษายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew14_05-18_04_53.pdf

ฉบับที่ 15
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 24 เมษายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew15_19-24_04_53.pdf

ฉบับที่ 16
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew16_25-02_05_53.pdf

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ขอบคุณสำหรับข่าวสาร น่ะคับ

cocore:
ขอบคุณมากๆนะคับ

darkmany:
รับทราบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version