ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRU..New 53

ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 53

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฉบับที่ 42
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 7 พฤศจิกายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew42_01-07_11_53.pdf

ฉบับที่ 43
ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 14 พฤศจิกายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew43_08-14_11_53.pdf

ฉบับที่ 44
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew44_15-21_11_53.pdf

ฉบับที่ 45
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew45_22-28_11_53.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version