ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRU..New 53

ข่าวประจำเดือน กันยายน 53

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฉบับที่ 33
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 05 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew33_30-05_09_53.pdf

ฉบับที่ 34
ระหว่างวันที่ 06 กันยายน - 12 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew34_06-12_09_53.pdf

ฉบับที่ 35
ระหว่างวันที่ 06 กันยายน - 19 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew35_13-19_09_53.pdf

ฉบับที่ 36
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน - 26 กันยายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew36_20-26_09_53.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version