ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRU..New 53

ข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 53

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฉบับที่ 24
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew24_28-04_07_53.pdf

ฉบับที่ 25
ระหว่างวันที่ 05 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew25_05-11_07_53.pdf


ฉบับที่ 26
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew26_12-18_07_53.pdf


ฉบับที่ 27
ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew27_19-25_07_53.pdf

darkmany:
รับทราบครับ

cocore:
สุดยอดเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version