ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ ๒๑ วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.นี  (อ่าน 2485 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
                                บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   กองพัฒนานักศึกษา   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    โทร ๔๑๐๑,๑๔๐๓
ที่..........กพน.๐๒๕๓ /๒๕๕๕...วันที่   ๑๑  กรกฏาคม   ๒๕๕๕
เรื่อง   รายการการไปประชุมติดตามงานเตรียมการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕
อ้างถึง  หนังสือที่พิเศษ ๒๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๒  มิถุนายน   ๒๕๕๕
เรียน อธิการบดี

                          ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางพชรพร    แก้วประเสริฐ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา  ไปร่วมประชุมแทนอธิการบดี  และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เพื่อหารือเตรียมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันที่ ๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม(๑) ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง   ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๕๕   โดยมีนายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสายลดา สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ร่วมเป็นประธานการประชุม   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำปาง และผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ  จำนวนกว่า ๖๐ คน  โดยผู้ว่าราการจังหวัดลำปาง ประธานที่ประชุม ได้ติดตามความก้าวหน้าฝ่ายต่างๆ    และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ร่วมงานและร่วมสนับสนุน  และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมการแข่งขัน
                  นางสายลดา สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ   ได้แจ้งในที่ประชุมว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ  เตรียมจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๕   ซึ่งจัดในอาทิตย์วันที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง(ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. รับสมัครนักวิ่งพร้อมรับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งทุกประเภท ณ บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ) ในส่วนพิธีเปิดได้เรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกำธน   สินธุวานนท์ เป็นองคมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน   
                   สำหรับประเภทการแข่งขันปีนี้ ประกอบด้วย
                   ๑. ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กิโลเมตร แบ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอนประชาชนชาวไทยทั่วไป และฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติทั่วไป
                   ๒. มินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร           
                   ๓. ไมโครมาราธอน ๕ กิโลเมตร ประเภทนักเรียนนักศึกษา
                   ๔. วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ๕ กิโลเมตร   และ
                   ๖. เดินการกุศล ๑ กิโลเมตร


                    ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะฯ ผู้จัดการแข่งขัน  ได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันไปให้สถาบันการศึกษาต่างๆ  ในลำปาง ช่วยรับสมัครให้บางส่วนล่วงหน้าก่อน และจะมาเก็บใบสมัครและเงินค่าสมัครพร้อมกัน ในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่รับไป   สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบให้งานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนนักศึกษาหอพัก และนักศึกษาทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และเงินค่าสมัครคนละ ๒๐ บาท มียอดผู้สมัคร จำนวน  ๑๗๖  คน  และจะมีรถบัสฯ ของการไฟฟ้าฯ มารับผู้ร่วมแข่งขันฯ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ ๐๔.๓๐ น.  และจะมีการแถลงข่าวจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๑๘  กรกฏาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ร้านอาหารดอยฝรั่ง  ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นร้านของคุณมานัส   อนันตกิจไพบูลย์  ผู้จัดการบริษัทรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                    สำหรับกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันฯ โดยสรุปมีดังนี้
 วันอาทิตย์ที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๕.๔๕ น.   ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
                                      เวลา ๐๕.๕๐ น.   ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน
                                      เวลา ๐๖.๐๐ น.   ปล่อยตัวนักวิ่งไมโครมาราธอนและปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
                                      เวลา ๐๖.๑๕ น.   เดินเพื่อสุขภาพ
                                      เวลา ๐๘.๐๐ น.   พิธีมอบรางวัลนักวิ่ง
                    โดยการแข่งขันปีนี้ ได้เชิญดารา“อ๋อม”อรรคพันธ์  นะมาตร์ พระเอกละครช่อง ๓  และ แก้มบุ๋ม (พิมพ์นิภา  จิตต์ธีระโรจน์)  ตัวประกอบ ทางช่อง ๓  โดยมาแทน รถเมล์  (คะนึงนิจ  จักรสมิทธานนท์) ซึ่งติดไปร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยดาราทั้ง ๒ ท่าน มาสร้างสีสันในงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๑ ปีนี้    ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา จะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษาสมัครร่วมวิ่งในครั้งนี้ เพิ่มเติม และในส่วนผู้บริหาร หรืออาจารย์ที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้ขอรถตู้มหาวิทยาลัยฯ จัดบริการ รับ-ส่ง ไว้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว
                 
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                                     (นางพชรพร  แก้วประเสริฐ)
                                                                                   หัวหน้างานบริหารทั่วไป
                                                                        ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                                              
  หมายเหตุ   ขอให้นักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ภาคปกติ ที่พักนอกมหาวิทยาลัย ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันแม่เมาะมินิฮาล์มมาราธอน ในครั้งนี้ และต้องการไปกับรถบัส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ขอเชิญมาขึ้นรถพร้อมกันที่ด้านหน้าหอพักราชาวดีและอินทนิน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (หากมีข้อสงสัย สอบถามเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา (อั๋น) โทร 054-237399 ต่อ  4102 , 1403 , 4101  มือถือ 087-7685147 , e-mail - aon_5211@hotmail.com  หรือคุณอรรณพ  ณะรศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ กพน.
โทร 054-237399 ต่อ  1403 , มือถือ 086-5872556   e-mail: pongunop@hotmail.com ,lpru.pr4@gmail.com                                                      --------------------------------------------------
กพน.-มร.ลป.- ข่าว
15 ก.ค.55
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2012, 04:37:02 pm โดย พชรพร แก้วประเสริฐ »