ผู้เขียน หัวข้อ: เสาร์ที่ 7 กค. กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีชวนน้องขึ้นดอย ครั้งที่ ๙  (อ่าน 3483 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
   กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีชวนน้องขึ้นดอย  ครั้งที่ ๙                   

                       นายบรรจง   สมศรี   ผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ)     กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีชวนน้องขึ้นดอย  ครั้งที่ ๙   ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของการต้อนรับ         น้องใหม่ พร้อมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง  รวมถึงเพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีแก่นักศึกษาใหม่ ความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า  ๒,๗๐๐ คน โดยกำหนดจัดกิจกรรม  ในวันเสาร์ที่ ๗  กรกฏาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น.-๑๒.๓๐ น.  ระยะทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถึงพระธาตุดอยม่วงคำ  เส้นทางถนนลำปาง-แม่ทะ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร    โดยมีกำหนดการดังนี้  เวลา ๐๔.๓๐ น.  นักศึกษารหัส ๕๕ ทุกคน พร้อมกันบริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , เวลา ๐๕.๐๐  น.  ออกเดินทางตามลำดับที่ได้ดำเนินการจับสลากไว้ เดินไปพระธาตุดอยม่วงคำ  อ.แม่ทะ   จ.ลำปาง , เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป  - ตัวแทนนักศึกษา แต่ละคณะนำกองผ้าป่าถวายวัด , พิธีบายศรี สู่ขวัญ , ประธานกรรมการดำเนินโครงการกล่าวรายงานต่อประธานพิธี , ประธานในพิธี(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)  กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมชวนน้องขึ้นดอย ,  การแสดงของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ก่อนที่จะเดินขึ้นพระธาตุ , เสร็จกิจกรรม  เดินทางกลับมหาวิทยาลัย  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นายชัยวัฒน์   สัตย์ซื่อ เบอร์โทร ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๓ ,๔๑๐๑,๔๑๐๒      เบอร์โทรมือถือ ๐๘๙-๕๕๔๔๔๓๔ หรือเจ้าหน้าที่กีฬานายกฤษฏา ธีระตระกูล ๐๘๗-๗๖๘๕๑๔๗  หรือผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ๐๘๙-๕๕๓๒๐๒๓ หรือ อีเมล  peang_por@hotmail.com  , banchong_2503@hotmail.com )
         

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 55  ร่วมกิจกรรมชวนน้องขึ้นดอยนะคะ เช้าวันเสาร์ที่ 7 ก.ค.นี้นะคะ เริ่มตี 5