ข่าวประชาสัมพันธ์ > LPRU..New 53

ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 53

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฉบับที่ 20
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 06 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew20_31-06_06_53.pdf

ฉบับที่ 21
ระหว่างวันที่ 07 มิถุนายน - 13 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew21_07-13_06_53.pdf

ฉบับที่ 22
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew22_14-20_06_53.pdf

ฉบับที่ 23
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew23_21-27_06_53.pdf

darkmany:
รับทราบครับ

miatang33:
น่าสนใจดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version