ผู้เขียน หัวข้อ: กฤตภาคข่าวประจำปี 2559 เดือนสิงหาคม สัปดาห์ที่ 1  (อ่าน 2151 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
1.  นสพ. ลำปางนิวส์  อธิการบดี  มร.ลป.เป็นประธารเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/#!mFglSApB!co9k-fOIZQgT3RSuVJAq1vlE6ewv4ABn0OghGWOAJ68

2.  นสพ.  ลำปางนิวส์  สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  มร.ลป.  จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ  งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!GVASGC6I!Vhm0SVS9XfVPD6O4XGHxqFcSt0itxg6D2H3HziBRD0I

3.  นสพ.  ลำปางนิวส์  รองอธิการบดี  และกองพัฒนานักศึกษา  มร.ลป. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทย 
https://mega.nz/#!bNoXUS5a!K33SoaUNcxAJQ5FpEra3elYbreNph9zUHot_VvCFDxk

4.  นสพ.  ลานนาโพสต์  คณะวิทยาการจัดการ  มร.ลป.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากร
https://mega.nz/#!vIYBmbDA!Qr16ja94A4cOpFU2QHHRE6Y0-wEawjewg7KxirHdyIc

5.  นสพ.  ลานนาโพสต์  อธิการบดี  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ลป.  จัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://mega.nz/#!PVwQWYKD!593uPkzVHAM822AFPGOmFpKIytBWMGwxEaKKusqgEqs

6.  นสพ.  ลานนาโพสต์  มร.ลป.  จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อแก้ไปปัญหาท้องถิ่น
https://mega.nz/#!rRZkkYjS!1qro0gRZz17KDjRKe2FvAPr1xIJHNyjM-cZxusgBgGk

7.  นสพ.  แมงมุม  นักศึกษา  มร.ลป.  เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!mYACXYKT!bMEqIWihNU1Ir9xJo8mpUjM281x3GwoEyqDfmlYugr0

8.  นสพ.  แมงมุม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ลป.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย
https://mega.nz/#!3E4xTbiC!soQiJJuRvWVxsUs8-JtmTDJ1ilPpIowjo3O9nAn2XCQ

9.  นสพ.  แมงมุม  คณะครุศาสตร์  มร.ลป.  จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  "ครุศาสตร์วิจัย  2559  :  NACE  2016"
https://mega.nz/#!bMgm3YbB!EF1YEpJ-9zQZLOUZfCqCgvAVvNw9CXvK7Awiyn9y6KM

10.  นสพ.  ฅนเมืองเหนือ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มร.ลป.  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"
https://mega.nz/#!zYQE0BTZ!vEO7BNEygmCPjAO_b1OA8bofFXJn1sFQjOc3iBuwW2o

11.  นสพ.  ฅนเมืองเหนือ  รองอธิการบดี  และกองพัฒนานักศึกษา  มร.ลป.  นำนักศึกษาชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ
https://mega.nz/#!TEBFzZZT!Q2PTDDOwB0xDmZup_ujnYut-HYQ7d0Df05gibPWvp-s

12.  นสพ.  ลานนาโพสต์  อธิการบดี  และสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มร.ลป.  นำนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
https://mega.nz/#!7BBQnbRL!ZUshDOwUZ8Plg33WLZL5w_EMff_8MFo8l6xWduwRe9Y

13.  นสพ.  ลานนาโพสต์  อธิการบดี  มร.ลป.  ลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษรตอินทรีย์
https://mega.nz/#!mBo2HKRZ!dOn6GGb8ntPuvTSwFsjhxq5hE5cHJy3bocEhImgGtxw

14.  นสพ.  ลานนาโพสต์  มร.ลป.  จัดโครงการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานงิจัยระดับราติ  "ครุศาสตร์วิจัย  2559 :  NACE  2016"
https://mega.nz/#!jBRDxZjQ!BoF116vJ6uDuB0FIijfNB-k_VYhXNg8lt9u3Zn3GCPg

15.  นสพ.  ลำปางนิวส์  อาจารย์ ดร.รวิภา  ยงประยูร  และคณะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  มร.ลป.  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเตาชีวมวลแบบไหลลง  "รุ่นสุดพลัง"
https://mega.nz/#!HERSkBrA!yVGnBHuwQ_Hz4HR2WWDktSQALmff82y3NjZP8UoSDS8

16.  นสพ.  ลำปางทูเดย์  มร.ลป.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม
https://mega.nz/#!jURBwTiD!Yg6mkZ79G4v1wKc8cVaLTBfPgrS-y3HIOpIueHxZOVI

17.  นสพ.  เมืองรถม้า  อธิการบดี  มร.ลป.  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
https://mega.nz/#!7cBAmBKT!SfDysSOW8aHWukLde5sNBYqUWATIbqj7Hq2QcxSgq3g

18.  นสพ.  เมืองรถม้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มร.ลป.  จัดประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 1
https://mega.nz/#!uYZwmQSb!OQu9NEx6WPHJESih5IUnYDvTdzvCvRUvlPwgchTn71c

19.  นสพ.  เมืองรถม้า  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  มร.ลป.  เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการ  งานวิจัยเพื่อเเก้ไขปัญหาท้องถิ่น  ประจำปี  2559
https://mega.nz/#!3ZAhVBJB!XCExNVLdVHu51MAeOmtA2oOfkO9OMPkNglASq5I7Yf4

20.  นสพ.  เมืองรถม้า  ศูนย์ภาษาจีน  มร.ลป.  จัดประกวดแข่งขันร้องเพลงจีนประกอบจินตลีลา
https://mega.nz/#!GRpFRLwT!j37SgCdm9km3GOMbG6sZwbWwpPYKwiSkC7Dcy_0pwbI

21.  นสพ.  เมืองรถม้า  คณะวิทยาการจัดการ  มร.ลป.  จัดโครงการ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21
https://mega.nz/#!vdhEzYIa!Hg2YWR7s1Qr45etg_j5WiFlWGtD3ctRWxQvln-mzjCw

22.  นสพ.  เมืองรถม้า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมด้วยหัวหน้าประสานงานสำนักบัณฑิตศึกษา  มร.ลป.  เข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
https://mega.nz/#!mcZx1ZbC!IhDlJejeU9nVAVBkOGQqNRMg7mnYFQPThU6hljpchMk

23.  นสพ.  เมืองรถม้า  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นประธานเปิดการอมรมเชิงปฏิบัติการ  ณ  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มร.ลป.
https://mega.nz/#!Lcpz2RTb!O5u2O28IpLR0jvY-QmTWx_1Q4KZaTekCIlA3RN8YBnk

24.  นสพ.  เมืองรถม้า  รองอธิการบดี  มร.ลป.  เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย 2559  : NACE 2016"
https://mega.nz/#!HFADAYRa!ec2tQ3Hk4O5q5yWN0eSSa63Nm4d4AnGg7Thh2XWhR6M
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2016, 09:20:18 am โดย Pr_hom »