ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป 1 อัตรา  (อ่าน 3996 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕
———————————

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภททั่วไป  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๙,๓๓๐ บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๒.๓.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

๒.๓.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานและทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี

๒.๓.๓ มีความรู้ความสามารถด้านการสอนโปรแกรมบนเว็บไซด์และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

๒.๓.๔ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

 ๒.๓.๕ มีใจรักบริการ มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

๒.๓.๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเสียสละต่อองค์กรเป็นอย่างดี

การรับสมัคร

        ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=8112