ผู้เขียน หัวข้อ: กฤตภาคข่าวประจำปี 2557 เดือนกันยายน สัปดาห์ที่ 2 (2)  (อ่าน 2758 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
16.  นสพ.ลานนาโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ
15  โรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
https://mega.co.nz/#!WQZWQLTb!Gktnxy5wttTeeKCpH_74I0tb8nvH5fPyvPmvmB6RVS8
 
17.  นสพ.เมืองรถม้า  นสพ.ลานนาโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ  15  โรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
https://mega.co.nz/#!uJY3kSSY!0PzSSL134vjZk9xF34Y0N1xdIGZr2_uF-NJj32IqIT8

18.  นสพ.เมืองรถม้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดประชุมอบรมโครงการฐานวิจัยกระบวนทัศน์การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
https://mega.co.nz/#!aMACDBqD!Lv9QurludmheyhBvJGwujAU_gAdNn2Mqx42xDxPf9Sc

19.  คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดโครงการเสริมอาชีพ  เพิ่มทักษะ  เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
https://mega.co.nz/#!vU41DCAA!WWxjOQO_3PQV_0_T92o1X-5uM3WYgMDZK7a7BOX72mw

20.  นสพ.เมืองรถม้า  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  เป็นประธานเปิดนิทัศการแสดงผลงานทางการศึกษา  ประจำปี  2557  ณ  ห้องประชุมโอฬารรัตน์  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!yZx01LYA!bLrqmQt0sdNyOCM_YsTA7sOhjSrzd0mwHb0q31dTZbU

21.  นสพ.เมืองรถม้า  คุณปัทมา  กฤษณรักษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางพร้อมด้วย  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมสัมมนาสรุปผล  "โครงการพี่เลี้่ยงน้อง"  ณ  ห้องประชุม  1315  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://mega.co.nz/#!nMoQSDZB!0nsrEiLKgZqiWOzWb8YsVjgoLXvUJF4pR34VTILF12k

22.  นสพ.ฅนเมืองเหรือ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดพิธีปฐมนิเทศพิธีบานศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
https://mega.co.nz/#!aAp1zJRA!m6DcnqQk3BViDdpkOeWmqXE6Ztrn_Xw6IKDYHGDmpDk

23.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ  15  โรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
https://mega.co.nz/#!nYYBlKSa!V4eu_Dkx2lzBbrqUR1PN-xiTtGGbYM5CjzrdA4Z4EF8

24.  นสพ.เมืองรถม้า  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดพิธีไหว้ครูช่างและบวงสรวงพระวิษณุ
https://mega.co.nz/#!fNxUkRbS!3bDsr_aEqVzKKhSriY05W0i8tktnirA8tDkdmKmy-QA

25.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดกิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติ
https://mega.co.nz/#!7FpXQYCR!PbwXQpKAPEOYVmVBYTra98NPAFWZyMjTlDyGEAVPgOU

26.  นสพ.เมืองรถม้า  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดงานแถลงข่าว  งานขาวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  และมหกรรมกลองและศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติระหว่างวันที่  10 - 12  กันยายน  2557
https://mega.co.nz/#!aFoSnQAA!YsIghI2CkPXCdSYvfbXeKLkYLFRxp7CPzOoSNBqqJhg

27.  นสพ.เมืองรุุุุุถม้า  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภทยใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปี  2556
https://mega.co.nz/#!fRA2kaLS!cjbWXzNTOY64FpMbCAFWzN2fa-uhstHsY9AppJ-TmMQ

28.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ศูนย์สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา
https://mega.co.nz/#!aQgAXITY!3BF56zBaR6NliSW11cuJqVJTvZFpSNkRmHx3qSJ4-cE 

29.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางมอบุทนการศึกษาในวันไหว้ครูประจำปี  2557  กว่าหนึ่งล้านห้าหมื่นบาท
https://mega.co.nz/#!KFoR3BQK!h4KlqS67-NsV3dSWTLfgmETPDh8IqlRo4fw9Yw4IwDc

30.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  มหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
https://mega.co.nz/#!bYwkwCZY!O6Y171rEFzVMB92WR4q8hcYYix2hCh77TXOWNNXx0Gw


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2014, 01:03:48 pm โดย Pr_hom »