ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มร.ลป.ไปราชการที่ไหนบ้าง  (อ่าน 2725 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   บุคลากร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  มร.ลป.ไปราชการ อบรมสัมมนาที่ไหนกันบ้าง ในช่วงเดือนสิงหาคม  2553

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

อาจารย์ชไมพร  สืบสุโท ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคปกติ ที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 9 ส.ค. 2553– 9 ส.ค. 2553

อาจารย์วุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์ ไปราชการเพื่อดูงาน เรื่องจัดพานักศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  9 ส.ค. 2553– 9 ส.ค. 2553

อาจารย์รัชฎากรณ์  ทองแป้น ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 ส.ค. 2553 –  18 ส.ค. 2553

อาจารย์พงศธร  คำใจหนัก ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์และโรงเรียนห้วยต้ม   จ.ลำพูน   ในวันที่  9 ส.ค. 2553– 9 ส.ค. 2553

นางสาวปุณรดา  เชื้อมหาวัน ไปราชการเพื่อเป็นกรรมการตัดสินผลงาน ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม   ในวันที่ 6 ส.ค. 2553– 6 ส.ค. 2553

อาจารย์พงษ์พร  พันธ์เพ็ง , อาจารย์ปกรณ์  สันตกิจ , นายภาคภูมิ  ปั้นนพศรี , นายอนุพงศ์  พันธุ์เจริญและนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  9 ส.ค. 2553– 9 ส.ค. 2553

ดร.รวิภา  ผงประยูร ,อาจารย์ศิริมา  เอมวงษ์ ,  ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์  พรมมาบุญ ,นายสงวน   หมื่นแสนคำและ นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง “ฉลองความสำเร็จของเด็กไทย ในเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2010” พร้อมส่งมอบรถคืน  ณ สวนย่อม บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. 23 – 12 ส.ค. 53

อาจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศาและอาจารย์ประสงค์  หน่อแก้ว ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 9 ส.ค. 53 – 10 ส.ค. 53

อาจารย์กนกอร  ศิริฐิติ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  16  ส.ค. 2553– 16 ส.ค. 2553


อาจารย์ฐานันดร์  โต๊ะถม ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรม  ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 53 – 2 ส.ค. 53

ดร.ชุติกานต์  รักธรรม   ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ณ บริษัทยิป ฮอลิเดย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯในวันที่  12 ส.ค. 2553– 13 ส.ค. 2553