ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือนเมษายน  (อ่าน 5261 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือนเมษายน
« เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 10:46:57 am »
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน อาคารกองพัฒนานักศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒ รายการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความปาระสงค์จะสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์และเก้าอี้ พลาสติก จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
๑.  เก้าอี้เลคเชอร์   จำนวน  ๓๐๐  ตัว
๒.  เก้าอี้ พลาสติก  จำนวน  ๕๐๐  ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่  งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_3.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่  กองพัฒนานักศึกษา  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เลขที่ 119   หมู่ 9   ถนนลำปาง-แม่ทะ   ตำบลชมพู     อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง    โดยเงินนอกงบประมาณ   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 874,000.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่น-   สี่พันบาทถ้วน)
กำหนดรับและยื่นซองสอบราคา  ณ งานพัสดุกลาง ชั้น 1  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันที่   3 – 25  เมษายน   2556    ระหว่างเวลา  09.00 น. - 10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26  เมษายน  2556 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป   ณ  งานพัสดุกลาง  ชั้น 1   สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุกลาง  ระหว่างวันที่   3 - 25 เมษายน  2556     เวลา 08.30 - 16.00 น.     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (054) 237321-2   ในวันและเวลาราชการ  หรือที่ www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_4.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล.ผิวหน้าหินขัด และติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงยิมเนเซี่ยม


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล.ผิวหน้าหินขัด และติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงยิมเนเซี่ยม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๘,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_5.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
-----------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อประกันอุบัติหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1  รายการ


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  22  เมษายน 2556  ถึงวันที่ 7  พฤษภาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  08.30น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ กำหนดเปิดซองในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ 22  เมษายน 2556  ถึงวันที่  7 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_240456_6-(26).pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 10:19:00 pm โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »