ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือนมกราคม  (อ่าน 5784 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือนมกราคม
« เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 11:07:11 am »
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน จำนวน  ๑   ชุด    
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒   ในวันและเวลาราชการ
คุณลักษณะ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-300156-20.pdfhttp://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-300156-20pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองนิวแมติกส์
- - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองนิวแมติกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองนิวแมติกส์   จำนวน  ๑   ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒    ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-300156-19(2)-1.pdfhttp://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-300156-19(2).pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ
---------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ   จำนวน     ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวัน  และเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลักษณะ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-280156-18-1.pdfhttp://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-280156-18.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEWS
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุกลาง ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อมีสิทธิ์เสนอราคาเสร็จแล้ว    มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคโดยตรงไม่ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาท) ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  ระหว่างวันที่   ๒๘  มกราคม    ๒๕๕๖   ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, และ www.  gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒   ทุกวันในเวลาทำการ         

รายละเอียดเพิ่มเติม


http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-280156-10.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่ 1 งาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่ 1 งาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งหอประชุมใหญ่  จำนวน  3  รายการ    จำนวน  ๑   งาน

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่  งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www..lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตงาน TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-240156-17.pdfhttp://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-240156-017.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ ww.gprocurement.go.th,www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๔๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-210156-09.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPSMAP
------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPSMAP ตามรายการ ดังนี้
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPSMAP) จำนวน   ๑๐  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒              ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-210156-16.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEWS
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำบ้านพักบนดอย
-------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำบ้านพักบนดอย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๒๗๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบ-บาทถ้วน)

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่     ๒๑ มกราคม   ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑   มกราคม    ๒๕๕๖    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.       ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, wwwtprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๔๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-210156-07.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEWS
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน ตามรายการ ดังนี้

 เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน   จำนวน   ๓     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-170156-15-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEWS
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
........................................................................................

 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-170156-6-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคาร อาลัมพาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   ในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gproceument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-170156-6-0.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
-----------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก    จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ -  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-110156-14-1.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕
--------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-080156-5.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสภาพชั้นดินเพื่อก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ
NEWS
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างตรวจสภาพชั้นดินเพื่อก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา๑๖.๐๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวัน   และเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-030156-14-1.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-030156-13-1.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ
---------------------

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ   จำนวน   ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวัน  และเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-030156-13-1.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-030156-13-1.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
-----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     จำนวน   ๑  งาน  ประกอบด้วย

   ๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  จำนวน  ๑๐  เครื่อง
   ๒.  กล้องถ่ายภาพDSLRพร้อมเลนส์KIT๑๘-๕๕mm.                 จำนวน   ๑๐  ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น.     ¬ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/January-030156-12-1.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-030156-1.pdf
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/scan-030156-2.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 30, 2013, 10:57:34 am โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »