ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 13 กันยายน 2563  (อ่าน 1397 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1934/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  อาจารย์ชัดนารี  มีสุขโข  และนายสมาน  ขนม  ไปราชการเพื่อ  จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอบทาน  และลงพื้นที่สำรวจฯ  ณ  พื้นที่ตำบลแม่ถอด  และพื้นที่ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/eIBljIwK#EaeOooE45KWiQmOEfTuKsOL_V3AILW7GtUuiVb6YQhw

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1861/2564  ผศ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ค้นหาและสอบทานคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  ณ  พื้นที่ตำบลเมืองยาว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/zZZRSabZ#pCUivD5xUNtAbJlJE2Tw7A5Pt5F3Y-5kz0zwaCo47xU

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1932/2564  อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7IAjxK6T#ii9jwzVffSHdF1fWjpwKxG35hFQJdrKdTGvSnDZrh7g

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1931/2564  อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/6MZRiKqK#2S4VsIGC0ie8O0kOrOechlBUo2LUz9yPE8K2OKItIDI

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1933/2564  อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ณ  พื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/LYAjGCpT#6pDYvbRwGuZ_yU5cxDElW7lcDTD8nK-CCqGMUiQEE8Y

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1929/2564  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  ณ  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/nQYHUIBY#MND3u_xyJuYZqU0n41mWIW61Fmz4c3---RPlzeOd4lo

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1944/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  และผศ.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ  ไปราชการเพื่อ  ประชุมแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายผลของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวอแก้ว  ณ  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/iIAjXK4Y#W7w6cM32bTQy0BQSMhvwPmI7ytX--EdpkpDDVJ2FuZ4

คณะวิทยาการจัดการ


1.  คำสั่งไปราชกาลเลขที่  302/2564 จรรยา  ทะปะละ  และน.ส.รุจิราวัลย์  แสงอินทร์  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินโครงการมหกรรมการจัดแสดงสินค้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน  ณ  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  26-27  สิงหาคม  2564

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  307/256  อาจารย์นลินทิพย์  กองคำ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่วิจัยโครงการต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเก(ษตร  ณ  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  17-19  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/rMRl0SzB#ZNViFFPrTGoEGd2aMNM9FILj2VgQe064ub2qIy8BvMI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2021, 03:35:54 pm โดย Pr_hom »