คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนมกราคม ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  4  มกราคม  65     
ประจำวันที่  6  มกราคม  65     
ประจำวันที่  7  มกราคม  65     
ประจำวันที่  10  มกราคม  65     
ประจำวันที่  11  มกราคม  65     
ประจำวันที่  12  มกราคม.  65     
ประจำวันที่  13  มกราคม  65     
ประจำวันที่  14  มกราคม  65     
ประจำวันที่  17  มกราคม  65     
ประจำวันที่  18  มกราคม.  65     
ประจำวันที่  19  มกราคม  65     
ประจำวันที่  20  มกราคม  65     
ประจำวันที่  21  มกราคม  65     
ประจำวันที่  24  มกราคม  65     
ประจำวันที่  25  มกราคม  65     
ประจำวันที่  26  มกราคม  65     
ประจำวันที่  27  มกราคม  65     
ประจำวันที่  28  มกราคม  65

https://drive.google.com/drive/folders/1BbVxU1pUbh7-xNbR4F11cbBtndaB2ktX?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version