คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  1  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  3  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  7  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  8  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  10  กุมภาพันธ์  65      
ประจำวันที่  15  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  17  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  18  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  21  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  22  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  23  กุมภาพันธ์  65    
ประจำวันที่  24  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  25  กุมภาพันธ์  65     
ประจำวันที่  28  กุมภาพันธ์  65

https://drive.google.com/drive/folders/1pFwpPLJ9W7atflwhzrjMpivCEege1EBm?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version