คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนมีนาคม ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  2  มีนาคม   65     
ประจำวันที่  3  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  4  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  7  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  8  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  9  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  10  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  11  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  14  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  16  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  17  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  21  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  22  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  23  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  25  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  28  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  29  มีนาคม  65     
ประจำวันที่  30  มีนาคม  65      
ประจำวันที่  31  มีนาคม  65

https://drive.google.com/drive/folders/1vgwXvV84SS_JkGjB-6_awTy225hfUhCE?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version