คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนเมษายน ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  1  เมษายน   65     
ประจำวันที่  4  เมษายน  65     
ประจำวันที่  7  เมษายน  65     
ประจำวันที่  8  เมษายน  65     
ประจำวันที่  11  เมษายน  65     
ประจำวันที่  18  เมษายน  65     
ประจำวันที่  19  เมษายน  65     
ประจำวันที่  20  เมษายน  65     
ประจำวันที่  21  เมษายน.  65     
ประจำวันที่  22  เมษายน  65     
ประจำวันที่  25  เมษายน  65     
ประจำวันที่  26  เมษายน  65     
ประจำวันที่  27  เมษายน  65   

https://drive.google.com/drive/folders/1pkFVyQLywZjoznS_v5yjzRexOiZ6A4tR?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version