คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนมิถุนายน ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  1  มิถุนายน   65     
ประจำวันที่  2  มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  6  มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  7  มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  8  มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  9   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  10   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  13   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  14   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  15   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  16   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  17   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  20   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  21   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  23   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  24   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  27   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  28   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  29   มิถุนายน  65     
ประจำวันที่  30   มิถุนายน  65

https://drive.google.com/drive/folders/1K5zL3RcEcH8s3eOxacUm8Q2HZyyCYIu0?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version