คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  1 กรกฎาคม  65      
ประจำวันที่  4  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  5  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  6  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  7  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  8  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  11  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  12  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  18  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  19  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  20  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  21  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  22  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  25  กรกฎาคม  65     
ประจำวันที่  27  กรกฎาคม  65     

https://drive.google.com/drive/folders/1BMEtr_MVlaRpv0IsTTmXJmsfH8cyiBvi?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version