คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนสิงหาคม ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  1  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  2  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  4  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  8  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  9 สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  11  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  15  สิงหาคม  65 
ประจำวันที่  16  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  17  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  18  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  22  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  23  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  24  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  25  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  29  สิงหาคม  65     
ประจำวันที่  30  สิงหาคม 65     
ประจำวันที่  31  สิงหาคม  65    

https://drive.google.com/drive/folders/1G0pXRkkflLH42eecQmPtNzBJ1fvDLAtt?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version