คำสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > คำสั่งไปราชการ ประจำปี 2565

คำสั่งไปราชการ เดือนกันยายน ประจำปี 2565

(1/1)

Pr_hom:
ประจำวันที่  1  กันยายน  65     
ประจำวันที่  2  กันยายน  65     
ประจำวันที่  5  กันยายน  65     
ประจำวันที่  7  กันยายน  65     
ประจำวันที่  8  กันยายน  65     
ประจำวันที่  9  กันยายน  65     
ประจำวันที่  13  กันยายน  65     
ประจำวันที่  15  กันยายน  65     
ประจำวันที่  19  กันยายน  65     
ประจำวันที่  20  กันยายน  65 
ประจำวันที่  21  กันยายน 65     
ประจำวันที่  23  กันยายน 65     
ประจำวันที่  27  กันยายน  65     
ประจำวันที่  29  กันยายน  65     

https://drive.google.com/drive/folders/1okHMQlY_4IEQ7cnMCasgOIkEtSzMTTGk?usp=sharing

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version