ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ครั้งที่๔

(1/1)

pr.lpru:
      กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติจะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๙ “๔๐ ปีราชภัฏลำปางเกมส์” ขึ้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิธีเปิดเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. และพิธีปิดเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และยังเป็นการหาตัวนักกีฬาเพื่อเป็นนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย
       ทางกองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา และร่วมชม/เชียร์การแข่งขันกีฬาดังกล่าว

goldenmap99:
 :D :D :D

darkmany:
เฟรชชี่ กันน่ารักจังเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version