ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:


โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน 5 หลักสูตร
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจะจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน  5 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.2-6)

4. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาจีนประถมศึกษา (ป.2-6)   

5. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา สำหรับบุคคลทั่วไป

          สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 6 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  054-237-399  ต่อ 6002  โทรสาร 054-237-388-89 มือถือ 081- 950 – 2340 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่ม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11242

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version