การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลปแจ้ง ทุน Franco-Thai Scholarship Program ๒๕๕๖

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ francothai-science.org เท่านั้น
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่
 http://francothai-science.org/scholarships

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version