การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งทุน Ajinomoto Scholarship for ASEAN International

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งทุน Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students ๒๕๕๗

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง แจ้งว่าบริษัท Ajinomoto Thailand กำลังเปิดรับสมัครให้ทุน Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students ๒๕๕๗ ไปเรียนต่อยังประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สำเร็จปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีผลคะแนน TOEFL หรือผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ทั้งนี้ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย ๑๕๐,๐๐๐ เยนต่อเดือนสำหรับทุนการศึกษาวิจัย (ระยะเวลา ๑ ปี) และ๑๘๐,๐๐๐ ต่อเดือนสำหรับทุนศึกษาปริญญาโท (ระยะเวลาสูงสุด ๒ ปี) ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทางระหว่างประเทศไป-กลับ
 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
 www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&parent_id=1
 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์
 ๐๒ ๒๔๗๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๑๒ หรือ ๑๕๐๙ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version