การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน มอบทุนวิจัย

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน มอบทุนวิจัยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ประสงค์จะมอบทุนวิจัยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับไต้หวัน ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ จีนแผ่นดินใหญ่  ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และจีนศึกษา เพื่อดำเนินการวิจัยขั้นสูงกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในไต้หวัน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๓-๑๒ เดือน โดยจะได้รับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าประกันอุบัติเหตุ (รวมประกันสุขภาพสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) ค่าใช้จ่ายทุกๆต้นเดือน
 (อัตราแลกเปลี่ยน  NT$ : BATH = 1 : 1.0521)
 
1.) ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ นักวิจัย ผู้ร่วมวิจัย : NT$ 60,000
 2.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยวิจัยหรือนักศึกษาปริญญาเอก : NT$ 50,000
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้บริหารทุน : Center foe Chinese Studies at National Central Library:  http://ccs.ncl.edu.tw/
 บุคคลที่ติดต่อได้ : Mr.Peter Chang
 โทรศัพท์ +๘๘๖-๒-๒๓๖๑-๙๑๓๒ ต่อ ๓๑๗ แฟกซ์
 +๘๘๖-๒-๒๓๗๑-๒๑๒๖
 E-mail : twfellowship@ncl.edu.tw
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
 http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx
 สมัครรอบต่อไปตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

darkmany:
รับทราบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version