การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

สกอ.แจ้งว่ารัฐบาลโมร็อกโกมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
สกอ.แจ้งว่ารัฐบาลโมร็อกโกมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาโทและเอก)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า  รัฐบาลโมร็อกโกมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาโท  และเอก)  ในประเทศโมเร็กโกจำนวน  ๑๕  ทุน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖   ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.amci.ma  หรือโทร  ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐  ต่อ  ๑๒๐๘๙  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารแนะนำได้ที่สถาบันการศึกษาในประเทศโมร็อกโกได้จาก  www.bic.moe.go.th  หัวข้อ “ข่าวทุนต่าง  ๆ”  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่  กรมเอเชียใต้  ตะวันออกกลาง  และแอฟริกา  กระทรวงการต่างประเทศ  ๔๔๓  ถนนศรอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. ๑๐๔๐๐  ภายในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  2555

cocore:
 ;D ;D เยี่ยมไปเลยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version