ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำหนดออกรัยบริจาคโลหิต ณ หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด ซึ่งทางเหล่ากาชาดได้กำหนดให้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
      ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคโลหิตได้จัดเตรียมความพร้อมความสมบูรณ์ของร่างกายและจัดเตรียม

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริจาคโลหิตก่อนบริจาคโลหิตและผลดีของการบริจาค
คุณสมับัติของผู้บริจาคโลหิต
1.มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2.อายุรหว่าง 17 ปี บริบูรณ์ถึง 60 ปี
3.นำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป
4.ไม่จำกัดเพศ
5.ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพาหนะของโรค เช่น กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มติดยาเสพติด
6.ต้องไม่มีประวัติเป็นโครดีซ่าน โครเอดส์ และไข้มาลาเลียในระยะ 3 ปี
7.ความเข็มของโลหิต หญิงสูง 80% ชาย 90%
8.ความดันโลหิต ซีสโตลิค ไม่ต่ำกว่า 100 ม.ม ปรอท

เพื่อที่ผู้บริจาค จะไม่ต้องเสียเวลาโดยไม่จำเป็น ในการรอบริจาค ผู้บริจาคควรสำรวจตนเองว่า มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับการบริจาคหรือไม่ ซึ่งผู้บริจาค ควรมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

เป็นผู้มีอายุระหว่าง 17 – 60 ปี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป
ไม่มีประวัติการเป็นโรคมาลาเรีย ในระยะ 3 ปี
ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง
ผู้หญิง ไม่อยู่ในระยะประจำเดือน หรือ มีครรภ์
ไม่ควรบริจาคหลังทำการผ่าตัด ในระยะ 6 เดือน
ผู้เคยรับโลหิตงดบริจาค 1 ปี
งดสูบบุหรี่ก่อนบริจาค 12 ชั่วโมง
ไม่ทานยาแก้อักเสบก่อนบริจาค 1 สัปดาห์
ไม่ได้รับเลือดจากผู้อื่นมาระยะ 6 เดือน
ไม่ได้รับวัคซีนภายใน 14 วัน เซรุ่มภายใน 1 ปี
ไม่ได้มีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่มิใช่คู่สมรส
มีการนอนหลับสนิท ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง
ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อการบริจาคโลหิต เช่น กามโรค โรคติดเชื้อต่าง ๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต โลหิตออกง่ายผิดปกติ หยุดยาก โรคเลือดชนิดต่าง ๆ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคผิวหนังเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ มะเร็ง หรือโรคอื่นๆ
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หรือสำส่อนทางเพศ ได้แก่ ท่านหรือคู่สมรสของท่าน เคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือชาย ที่ขายบริการทางเพศ หรือ มีเพศสัมพันธ์แบบชายรักชาย
ไม่ทำการเจาะหู สัก ลบรอยสัก ฝังเข็มในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเคยเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
ไม่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์
สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และยาธาตุเหล็กเพิ่ม


การปฏิบัติตัวหลังการบริจาค

หลังจากการบริจาคโลหิตแล้ว ผู้บริจาคควรปฏิบัติตนหลังการบริจากตามคำแนะนำ เพื่อประโยชน์ของผู้บริจาคเอง ดังนี้

ดื่มน้ำมากกว่าปกติหลังบริจาคเป็นเวลา 2 วัน
งดออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อหลังการบริจาค หลีกเลี่ยงการทำซาวน่า
ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานใช้แรง หรือใช้กำลังมาก ควรหยุดพักหนึ่งวัน
รับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ 1 เม็ด เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก
หลีกเลี่ยงการใช้กำลังแขนข้างที่เจาะ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

cocore:
 ;D ;D ขอบคุณนะครับ 

darkmany:
ทำบุญกันเยอะๆนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version