ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ภาคปกติ)ที่จะจบการศึกษา เทอม1-55

[2] สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.ร่วมกับ กพน.มร.ลป. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 25 ทุน

[3] กพน.แจ้ง ม.ราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการสร้างสปอตคอมแพค(ศูนย์กีฬาครบวงจร)แล้ว

[4] กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน

[5] กพน. แจ้งสกอ.ให้ทุนสนับสนุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ

[6] กพน.ขยายเวลา รับแบบฟอร์มความต้องการใช้หมวกกันน็อค ภายใน17 กย.นี้

[7] กพน.สรุปผลการไปพัฒนาโรงเรียนเกาะคาปริยัติรรมศึกษาประสบผลสำเร็จด้วยดี

[8] กพน.เชิญหัวหน้าห้องนักศึกษา ภาคปกติ มารับแบบฟอร์มสำรวจการใช้รถมอเตอร์ไซด์

[9] กพน.แจ้งสำนักพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง จัดโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version