สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. ประกาศการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

[2] ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.เรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายจากภายนอก

[3] สำนักวิทยบริการฯมร.ลป.ขอเชิญร่วมชมเว็บไซต์โฉมใหม่

[4] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

[5] ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

[6] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[7] ปัญหาการใช้ wireless บนตึก36 ชั้น6

[8] ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2557

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version