แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 31
106
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนมกราคม
« เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 09:30:47 am »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-16)-20-26-01-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 15
ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-15)-13-19-01-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ระหว่างวันที่ 06-12 มกราคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-14)-06-12-01-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 13ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-13)-30-06-01-58.pdf

107
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine)      จำนวน    ๑      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(39-58)-241257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(39-58)-241257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(39-58)-241257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า      จำนวน  ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(37-58)-241257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(37-58)-241257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(37-58)-241257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น      จำนวน   ๒       ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(38-58)-231257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(38-58)-231257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(38-58)-231257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง   จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(35-58)-191257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(35-58)-191257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(35-58)-191257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างวัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างวัสดุ ตามรายการ ดังนี้
ชุดเตรียมตัวอย่างวัสดุ   จำนวน    ๑   ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(34-58)-171257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(34-58)-171257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(34-58)-171257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองเซนเซอร์และทรานซ์ดิวเชอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองเซนเซอร์และทรานซ์ดิวเชอร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานซ์ดิวเชอร์      จำนวน   ๒   ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(33-58)-171257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(33-58)-171257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(33-58)-171257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล ตามรายการ ดังนี้
เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล   จำนวน  ๑ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(31-58)-171257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(31-58)-171257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(31-58)-171257-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน คณะวิทยาการจัดการผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(06-58)-161257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(06-58)-161257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(06-58)-161257-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ภายนอกอาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ภายนอกอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(05-58)-161257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(05-58)-161257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(05-58)-161257-2.pdf


108
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม) ตามรายการ ดังนี้
เตาอบระบบไฟฟ้า 2 ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม) จำนวน  ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(30-58)-161257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(30-58)-161257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(30-58)-161257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ จำนวน   ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(29-58)-151257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(29-58)-151257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(29-58)-151257-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาจ้างงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน  เก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(04-58)-121257.pdf

รายการประกอบแบบ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(04-58)-121257-1-1.pdf

รายการประกอบราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(04-58)-121257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(04-58)-121257-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับการเรียนการสอน ตามรายการ ดังนี้
ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับการเรียนการสอน      จำนวน ๑    ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(28-58)-121257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(28-58)-121257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(28-58)-121257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-VIS สำหรับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-VIS สำหรับการเรียนการสอน ตามรายการ ดังนี้
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-VIS สำหรับการเรียนการสอน      จำนวน  ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(27-58)-111257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(27-58)-111257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(27-58)-111257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ      จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(26-58)-091257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(26-58)-091257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(26-58)-091257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า      จำนวน  ๑    ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(25-58)-091257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(25-58)-091257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(25-58)-091257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง News
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ      จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(24-58)-091257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(24-58)-091257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(24-58)-091257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นสารอัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นสารอัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน ตามรายการ ดังนี้
ชุดเครื่องกลั่นสารอัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน      จำนวน ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(23-58)-041257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(23-58)-041257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(23-58)-041257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาจีน ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาจีน      จำนวน  ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(22-58)-031257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(22-58)-031257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(22-58)-031257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสกัดและแยกสารเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดสกัดและแยกสารเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอน ตามรายการ ดังนี้
ชุดสกัดและแยกสารเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอน      จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(21-58)-021257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(21-58)-021257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(21-58)-021257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      จำนวน   ๓      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th,www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(20-58)-021257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(20-58)-021257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(20-58)-021257-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร ๒๔ และอาคาร ๒๕

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคาร ๒๔ และอาคาร ๒๕ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๑,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(3-58)-021257.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(3-58)-021257-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(3-58)-021257-2-(24).pdf


http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-December-(3-58)-021257-2-(25).pdf


109
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดิน เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ      จำนวน   ๑     ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(12-58)-281157-0.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(12-58)-281157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(12-58)-281157-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง จ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์ www.lpru.ac.th,   www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒   ในวันและเวลาราชการ               

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(a-58)-281157.pdf

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(a-58)-281157-tor.pdf

ตารางแสดงงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(a-58)-281157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล ตามรายการ ดังนี้
ดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล      จำนวน  ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(19-58)-281157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(19-58)-281157-2.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(19-58)-281157-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น      จำนวน  ๑      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(18-58)-271157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(18-58)-271157-2.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(18-58)-271157-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์และวัสดุมวลรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์และวัสดุมวลรวม ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์และวัสดุมวลรวม   จำนวน    ๑   ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(17-58)-261157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(17-58)-261157-2.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(17-58)-261157-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine) จำนวน   ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(16-58)-261157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(16-58)-261157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(16-58)-261157-2.pdf


110
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนธันวาคม
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 09:56:19 am »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 new
ระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-12)-23-29-12-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 new
ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-11)-16-22-12-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 new
ระหว่างวันที่ 09-15 ธันวาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-10)-09-15-12-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 09 new
ระหว่างวันที่ 02-08 ธันวาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-09)-02-08-12-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 08 new
ระหว่างวันที่ 25-01 ธันวาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-08)-25-01-12-57.pdf

111

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง news
เรื่อง ขายทอดตลาดเศษวัสดุ และซากครุภัณฑ์ จำนวน  38  รายการ
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุ และซากครุภัณฑ์ จำนวน  38  รายการ

ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ด้านหลังอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.0๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ 4401-04 ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ อาคารพัสดุกลาง   ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(58)-241157.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(15-58)-241157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(15-58)-241157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(15-58)-241157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม      จำนวน  ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(14-58)-211157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(14-58)-211157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(14-58)-211157-2.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจชั้นสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจชั้นสูง ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจชั้นสูง      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(13-58)-201157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(13-58)-201157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(13-58)-201157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-201157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-201157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-201157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า      จำนวน ๑    ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(11-58)-191157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(11-58)-191157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(11-58)-191157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล      จำนวน      ๑        ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-181157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-181157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-181157-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  news
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมนักศึกษาอาคารราชภัฏ (อาคาร ๙)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมนักศึกษาอาคารราชภัฏ (อาคาร ๙) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(1_1-58)-171157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(1_1-58)-171157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(1_1-58)-171157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น      จำนวน   ๑  เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(8-58)-131157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(8-58)-131157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(8-58)-131157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อประปา ๑๐ ก๊อก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อประปา  ๑๐ ก๊อก ตามรายการ ดังนี้
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อประปา ๑๐ ก๊อก          จำนวน   ๔      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๓๒๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(7-58)-121157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(7-58)-121157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(7-58)-121157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงดนตรีสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงดนตรีสากล ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์วงดนตรีสากล   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(6-58)-111157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(6-58)-111157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(6-58)-111157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ Ansi Lumens

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ Ansi Lumens ตามรายการ ดังนี้
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 Ansi Lumens       จำนวน    ๑๐     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(5-58)-111157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(5-58)-111157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(5-58)-111157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ตามรายการ ดังนี้
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(4-58)-101157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(4-58)-101157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(4-58)-101157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียอาเซียนศึกษาสำหรับสมาชิกประเทศอาเซียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียอาเซียนศึกษา สำหรับสมาชิกประเทศอาเซียน ตามรายการ ดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้  ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-3-58)-101157.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-3-58)-101157-1.pdf

รายะเอียดคุณลักษณะ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-3-58)-101157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา   จำนวน    ๓     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157-3.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157-2.pdf


112
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนพฤศจิกายน
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2014, 03:05:52 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 08 new
ระหว่างวันที่ 25-01 ธันวาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-08)-25-01-12-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 07 new
ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-07)-18-24-11-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 06 new
ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-06)-11-17-11-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 05 new
ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-05)-04-10-11-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 04
ระหว่างวันที่ 28-3 พฤศจิกายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-04)-28-03-11-57.pdf

113
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๗ เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๗ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้

 เครื่องสแกนเนอร์    จำนวน   ๗  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑5.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-October-(1-58)-071057.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-October-(1-58)-071057-1.pdf


114
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โฉมใหม่ พร้อมข่าวสารไอที หนังสือใหม่ กิจกรรมต่างๆของสำนัก พร้อมข่าวสารภายในและภายนอก

http://arit.lpru.ac.th/index.php

แฟนเพจ

https://www.facebook.com/aritlpru

115
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนตุลาคม
« เมื่อ: กันยายน 30, 2014, 09:04:56 am »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 03 new
ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-03)-21-27-10-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 02 new
ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-02)-14-20-10-57.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 01 new
ระหว่างวันที่ 07-13 ตุลาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(03-01)-07-13-10-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 50 new
ระหว่างวันที่ 30-06 ตุลาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(50)-30-06-10-57.pdf

116
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air Card)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air Card)  ตามรายการ ดังนี้
เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G(Air Card) จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(2)-290957.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(2)-290957-1.pdf

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(2)-290957-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์   ตามรายการ ดังนี้
บอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์    จำนวน ๑  งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(28-57)-290957.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(28-57)-290957-1.pdf

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(28-57)-290957-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(16)-240957.pdf

รายงานประกอบแบบ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(16)-240957-1.pdf

รายงานประกอบราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(16)-240957-1.2.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scscan-September-(16)-240957-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าและอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าและอินเทอร์เน็ต ตามรายการ ดังนี้
เช่าบริการวงจรเช่าและอินเทอร์เน็ต   จำนวน   ๑  งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(1-56)-220957.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(1-56)-220957-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(1-56)-220957-2.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์ จำนวน ๑๒ เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์  จำนวน  ๑๒ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(15)-190957.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(15)-190957-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(15)-190957-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟต์ โดยสาร ๒ เครื่อง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟต์ โดยสาร ๒ เครื่อง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(14)-100957.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(14)-100957-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(14)-100957-2.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกระจายสัญญาณปลายทางให้รองรับระบบ IPV๖ จำนวน ๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกระจายสัญญาณปลายทางให้รองรับระบบ IPV๖ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายชนิด 28 ช่อง      จำนวน 50 เครื่อง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายชนิด 52 ช่อง      จำนวน 10 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(27)-090957.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(27)-090957-01.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(27)-090957-02.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภายใน อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(13)-010957.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(13)-010957-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(13)-010957-2.pdf


117

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป. ประกาศการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้แล้ว โดยใช้รหัสนักศึกษาและให้ใช้รหัสผ่านโดยมีรูปแบบดังตัวอย่างนี้คือ  ววดดปป####  โดยที่     ววดดปป  คือวันเดือนปีเกิด และ #### คือ 4 ตัวท้ายเลขบัตรประชาชน   เช่น  นักศึกษา  เกิดวันที่  9 พ.ย. 2538  เลขที่บัตรประชาชนคือ  1525100011235   ดังนั้น  รหัสผ่านคือ 0911381235

       All first year international students can now get their student codes (Username & Password) directly from the information counter at the Computer Centre.

ขอขอบคุณศูนย์ภาษาที่ให้การอนุเคราะห์เขียนประกาศ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์
 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

118

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรที่ใช้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (3G AirCard)   ในขณะนี้   เนื่องด้วยใกล้ระยะเวลาสิ้นงบประมาณและสิ้นสุดสัญญาการเช่าอุปกรณ์กับทางบริษัทที่ให้บริการ โดยตามเงื่อนไข ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับทางบริษัทผู้ให้บริการ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการ   ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งให้ทุกท่านที่ยังอยู่ในระหว่างการยืมอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดส่งคืน หรือที่ถึงกำหนดและพ้นกำหนดแล้ว  โปรดดำเนินการส่งคืนอุปกรณ์นับแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมรับเงินประกันอุปกรณ์คืน  โดยขอให้ส่งคืนภายในวันที่  19  กันยายน  2557 นี้   หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นที่จะต้องยึดเงินประกันของท่านเพื่อนำคืนทดแทนให้แก่บริษัทผู้ให้บริการต่อไป

            จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

119
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนกันยายน
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2014, 08:53:16 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 49 new
ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(49)-23-29-09-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 48 new
ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(48)-16-22-09-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 47
ระหว่างวันที่ 09-15 กันยายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(47)-09-15-09-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 46
ระหว่างวันที่ 02-08 กันยายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(46)-02-08-09-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 45
ระหว่างวันที่ 26-01 กันยายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(45)-26-01-09-57.pdf

120

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 30 คนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรสำนักฯที่ล่วงลับและสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต จำนวน 3 ฝายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการสร้างฝายถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=1133

หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 31