Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล => ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ มกราคม 21, 2013, 11:02:32 am

หัวข้อ: ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ มกราคม 21, 2013, 11:02:32 am
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่  ๑ งาน จำนวน  ๓ รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/tor/TOR-01-210156.pdf


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของงานปรับปรุงอาคารอาลัมพาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/tor/TOR-02-210156.pdf


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารพัสดุกลาง สำหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์กลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/tor/TOR-03-210156.pdf