ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 29 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  188/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/WIJUSBKJ#xMxFAPQrNbcqrtrjj7bruod_NfM-rj2iVqgKvjirZTg

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  189/2564  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ ไปราชการโครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร และโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/vEZQRBQQ#m5bUXuKRhp-BMx5ILBpaMxQG6IuHj6nNv07B3jSfj9o

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  208/2564  ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดี ไปราชการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา (โรงเรียนบ้านห้วยปุกมาเรียนรวม) และโรงเรียนบ้านวังตาว จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2564
https://mega.nz/file/PEYk3b7T#w3kt5CdW5Irgxgqvwx6kiY7Z_GEe7P6oSROLeQY5Jk8

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  209/2564  ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดี ไปราชการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) และโรงเรียนอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564
https://mega.nz/file/aQIgTRiA#NokiFhLJs73vyB0e9wMGaAAP9g2B5MTYCp2y43pO_hA

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version