ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 15 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  83/2564  ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/zAxE0BqY#DL0xY7lxPk4UVcStWh7D6b2se4TBQnQlWIl4Oy486-E

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version